Maalämpö

Maalämpökaivon poraaminen vaatii asemakaava-alueella ja pohjavesialueella toimenpideluvan hakemista. Muilla alueilla tehdään toimenpideilmoitus, ellei toimenpiteen ympäristön, yleisen edun tai naapurien kannalta katsota vaativan toimenpidelupaa.

Jos maalämpökaivo halutaan toteuttaa uudisrakentamisen yhteydessä, sisällytetään lupa uudisrakennuksen rakennuslupaan. Jos hankkeen edetessä kesken rakennusajan päätetään maalämmön asentamisesta, tulee toimenpiteelle hakea oma toimenpidelupa.

Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kannattaa hankkeeseen ottaa mukaan ammattilainen, jolla on riittävät edellytykset ja tarvittava kokemus energiakaivojen poraamisesta.

Katso täältä lisäohjeet maalämpökaivon luvan hakemiseen

Aurinkoenergia

Aurinkokeräimen tai -paneelin asentamiseen vaaditaan asemakaava-alueella aina vähintään toimenpideilmoitus. Toimenpidelupa vaaditaan aina, mikäli hanke kohdistuu asemakaavassa, yleiskaavassa tai lailla suojeltuun ympäristöön taikka kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaaseen rakennukseen tai ympäristöön.

Ranta-alueiden luvan tarve tulee selvittää erikseen tapauskohtaisesti. Laajat aurinkopaneeliasennukset (yli 50 m2) ja aurinkovoimalat saattavat toimenpideluvan sijasta edellyttää rakennuslupaa.
Lupaa ei tarvita lainkaan, mikäli kohde sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella ja alueeseen tai rakennukseen ei kohdistu erityisiä suojelumääräyksiä.

Katso täältä rakennusvalvonnan ohje aurinkopaneelien luvan hakemiseen