Rakennettuun ympäristöön ja rakennuksiin kohdistuvat toimenpiteet ovat lähes aina luvanvaraisia. Rakennushankkeeseen ryhtyvän ja hankkeen pääsuunnittelijan kannattaa olla yhteydessä rakennusvalvontaan hyvissä ajoin jo suunnitteluvaiheessa, jotta selviää millaisia lupia hanke edellyttää. Ennakko-ohjauksella ja neuvonnalla pyritään siihen, että tarvittavat lausunnot ja selvityksen hoidetaan etukäteen ja lupahakemuksen jättämisen jälkeen siihen tulisi mahdollisimman vähän täydennettävää.

Hankkeen luvanvaraisuuteen vaikuttavat esimerkiksi hankkeen laajuus ja laatu sekä rakennuspaikan sijainti.

Luvat

Rakennuslupa
Toimenpidelupa
Purkamislupa
Jatkoaikahakemus
Maisematyölupa
Ilmoitusmenettely
Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa

Sähköisestä asiointipalvelusta voi tilata kartat, naapuriselvityksen ym. aineiston lupaa varten.