Rauma hiilineutraalina kaupunkina

Hiilineutraali Suomi Rauma.

Rauman kaupunki liittyi vuonna 2013 ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijäkuntien Hinku -verkostoon.  Hinku-verkoston tavoitteena on vähentää yhteistyössä yritysten, kaupunkilaisten ja asiantuntijoiden kanssa kuntien kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Kansallista Hinku-verkostoa koordinoi Suomen ympäristökeskus.

Muita Rauman ilmastotavoitteita ovat

  • alueen elinvoiman edistäminen
  • yritysten resurssitehokkuuden parantaminen
  • yritysten liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen ja kilpailukyvyn vahvistaminen
  • alueen kestävän teollisuuden, kierto- ja biotalouden kehittäminen
  • kunnan ja elinkeinoelämän yhteistyön tiivistäminen

Ilmastotyön nykytila

Energiansäästötaulukko.
energiatehokkuuden tulosdiagrammi.

Ilmastotyössään Rauma on painottanut yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä ja tarjonnut Raumalla toimiville yrityksille palveluita niiden ilmanpäästöjen vähentämiseksi ja resurssitehokkuuden parantamiseksi. Rauma on vähentänyt ilmanpäästöjään vuoden 2007 lähtötasosta yhteensä 38% (Syke 2024). Ilmanpäästöjen vähenemätieto perustuu Syken Hinku-laskentamalliin, jossa ei huomioida päästöhyvityksiä.

Ilmastotyötä Raumalla koordinoi ja seuraa Hinku-yhteistyöryhmä. Paikallisen Hinku-työryhmän tehtävänä on myös suunnitella ja viestiä ilmanpäästötavoitetta tukevista toimenpiteistä.

Rauman kaupunki osallistuu kansalliseen kuntien energiatehokkuussopimukseen 2017-2025 (KETS), joka on myös edellytys Hinku-verkostoon kuulumiselle. Hinku-yhteistyöryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä Rauman kaupungin energiatyöryhmän kanssa. Kuntien energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on parantaa toiminnan energiatehokkuutta ja edistää uusiutuvaan energiaan liittyviä toimenpiteitä. Sopimuskaudella Raumalla asennetaan muun muassa aurinkopaneeleja kaupungin omiin kiinteistöihin sekä muutetaan kiinteistöissä lämmitysmuoto fossiilista polttoainetta hyödyntävästä öljylämmityksestä maalämpöön.

Rauma on sitoutunut energiatehokkuussopimuksessaan tehostamaan omaa energiankäyttöään seuraavien yhdeksän vuoden aikana kahdessa vaiheessa, 4 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja 7,5 prosenttia (5039 MWh) vuoteen 2025 mennessä. Säästö lasketaan vuoden 2015 tasosta. Nykytilassa Rauma on onnistunut vähentämään omaa energiankäyttöään vuoden 2023 loppuun mennessä 7494 MWh.

Liitetiedostoja

Lisätietoja antaa

  • Meriruoho Anna