Ympäristön tila

Ympäristön tilaa ja kuormitusta sekä siinä tapahtuvia muutoksia seurataan muun muassa tarkkailujen ja tutkimusten avulla.

Tälle sivulle on koottu uusimpia raportteja Rauman edustan merialueen tilasta, vedenlaadusta, kaloista ja kalataloudesta sekä Raumaa ja lähialueita koskettavia ympäristösuojelun julkaisuja. Ilmanlaatua koskevat raportit löytyvät Ilmanlaatu-sivulta.

Vanhempia tarkkailuraportteja ja tutkimuksia voi tarvittaessa tiedustella Rauman kaupungin ympäristönsuojelusta.

Vesialueiden tila ja vedenlaatu
Kalat ja kalatalous
Ympäristönsuojelun julkaisut