Ilmanlaadun seuranta

Raumalla on kaksi ilmanlaadun mittausasemaa. Hallikadun mittausasemalla mitataan hengitettävien hiukkasten ja typpidioksidin pitoisuuksia. Mittausaseman toiminnasta vastaa Rauman kaupunki. Teollisuuden velvoitemittauksia, rikkidioksidia ja haisevia rikkiyhdisteitä, mitataan Sinisaaren mittausasemalla. Mittausaseman toiminnasta vastaa Ilmatieteenlaitos.

Ilman epäpuhtaudet ovat haitallisia ihmiselle, luonnolle ja materiaaleille. Ilmassa on luonnostaan jonkin verran epäpuhtauksia. Ongelmia aiheuttavat ihmisen toiminnan seurauksena syntyvät kaasumaiset yhdisteet ja hiukkaset.

Ilmanlaatuindeksi

Päivittäisessä ilmanlaatutiedotuksessa käytetään ilmanlaatuindeksiä. Sen avulla mittausasemien ilman laatu voidaan tiivistää havainnolliseen väriasteikkoon ja laatusanoihin hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono ja erittäin huono. Indeksi on mittausasemille tunneittain laskettava vertailuluku, joka kuvaa senhetkistä ilmanlaatua suhteutettuna ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.

Ilmanlaatuindeksin laskennassa voidaan ottaa huomioon rikkidioksidin (SO2), typpidioksidin (NO2), hengitettävien hiukkasten (PM10), pienhiukkasten (PM2.5), otsonin (O3), hiilimonoksidin (CO) ja haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuudet. Asemilla ei mitata näitä kaikkia pitoisuuksia, joten käytännössä indeksi lasketaan aina vain osasta yhdisteitä. Eri asemien indeksit eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään.

Koko Suomen tämän hetkistä ilmanlaatua pääsee tarkastelemaan Ilmatieteenlaitoksen sivuilla osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu. Tarkempia tietoja Rauman mittausasemien ilmanlaadusta saa klikkaamalla mittausasemaa kartalla.

Ilmanlaadun raja-arvon ylitykset vuonna 2024

Hengitettävien hiukkasten PM10 24 tunnin pitoisuus. Raja arvo on 50 µg/m³.

6.3.2024 67 µg/m³
10.3.2024 67 µg/m³
11.3.2024 90 µg/m³
12.3.2024 89 µg/m³
26.3.2024 73 µg/m³

Pienhiukkasten PM2,5 vuorokausikeskiarvo. Maailman terveysjärjestö WHO:n suositusohjearvo on 15 µg/m³.

25.5.2024 18 µg/m³
26.5.2024 18 µg/m³
31.5.2024 16 µg/m³

Ilmanlaaturaportit vuosittain

Vanhempia raportteja voi tarvittaessa tiedustella Rauman kaupungin ympäristönsuojelusta.

Lisätietoja antaa

  • Huuskonen Raija