Ympäristönsuojelun tehtävät

Kaupungin tehtävänä on edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Rauman kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristö- ja lupalautakunta, jonka alaisuudessa ympäristönsuojeluyksikkö huolehtii valmistelu-, valvonta- ja toimeenpanotehtävistä sekä viranhaltijoille delegoidusta päätöksenteosta.

Rauman kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö huolehtii ympäristönsuojelulain mukaisesta valmistelu-, valvonta- ja toimeenpanotehtävistä sekä viranhaltijoille delegoidusta päätöksenteosta ja hoitaa ympäristönsuojelulaissa, vesilaissa, jätelaissa ja laissa kuntien ympäristönsuojelusta määrättyjä tehtäviä sekä toimii maa-aineslain lupa- ja valvontaviranomaisena, maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukaisena ympäristönsuojeluviranomaisena sekä ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena. Lisäksi ympäristönsuojeluyksikkö huolehtii kaupungin omistamien vesialueiden kalastuksen järjestämisestä.

Ilmoitus ympäristöhaitasta

Lisätietoja antavat

  • Kailaste Tuija

  • Huuskonen Raija

  • Kivimäki Nina

  • Sjöroos Joakim

Ajankohtaista