Ehkäisevä päihdetyö on toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään päihteiden käyttöä ja päihteiden käytöstä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta ja tarjontaa.

Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu erimuotoista riippuvuutta aiheuttaviin tekijöihin, kuten alkoholin, huumausaineiden ja lääkkeiden väärinkäyttöön sekä tupakan, nuuskan ja muihin päihtymiseen käytettyjen aineiden käytön ehkäisyyn ja lopettamiseen. Rahapeliriippuvuus ja muut toiminnalliset riippuvuudet kuuluvat myös työn piiriin.

Käytännön toteutus

Ehkäisevän päihdetyön käytännön toimintaa toteuttavat kaupungin eri toimialat. Myös seurakunnalla, yrittäjillä, poliisilla ja järjestöillä on keskeinen rooli ehkäisevän päihdetyön organisoinnissa ja toteutuksessa.

Yhteinen ote

Raumalla ehkäisevään päihdetyöhön haastetaan kaikki raumalaiset.

Finlex 24.4.2015/523, 6 §: Kunnan tulee ehkäisevän päihdetyön yhteydessä edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia päihteiden aiheuttamien  haittojen vähentämiseksi  viranomaisyhteistyöllä, viranomaisille annettavilla lausunnoilla sekä kunnan omilla toimilla.

Ehkäisevän päihdetyön toimielimen (EPT) edustajat

Lakisääteisen ja ehkäisevän päihdetyön toimielimeen on nimetty edustajat:

  • Konsernipalvelut
  • Työterveyshuolto
  • Sivistystoimiala: nuoriso- ja liikuntapalvelut sekä perusopetus
  • Tekninen toimiala
  • Lounais-Suomen poliisilaitos, Rauman poliisiasema
  • Rauman Kriisikeskus
  • Rauman seurakunta
  • Rauman Yrittäjät ry

Ehkäisevän päihdetyön toimielimen puheenjohtajana toimii toimialajohtaja Sari Salo.

Lisätietoja antaa

  • Rantala Janne

Ehkäisevän päihdetyön toimielimen muistiot

Linkkejä