Lukukausimaksut ovat voimassa 1.8.2024 alkaen (alv 0 %)

Musiikkiopiston taiteen perusopetuksen oppilaspaikkamaksut
Musiikin perustaso, perusopinnot210 €
Musiikin perustaso, syventävät opinnot210 €
Toinen instrumentti 30 min.175 €
Harkinnanvarainen tuntipidennys 15 min.150 €
Avoin osasto
Oppilaspaikkamaksu 30 min.425 €
Oppilaspaikkamaksu 45 min.600 €
Musiikin varhaiskasvatus
Musiikkileikkikoulu 30 min.75 €
Musiikkileikkikoulu 45 min.95 €
Soitinvalmennus 45 min.125 €
Kanteleopetus 45 min.135 €
Kanteleopetus 60 min.165 €
Piiriopetus145 €
Ulkopuolisilta perittävät maksut
Musiikin hahmotusaineet80 €
Kuorot, orkesterit, musiikkikerhot55 €
Suoritusmaksu:
Perusopinnot, opintokokonaisuudet 1 ja 2
95 €
Suoritusmaksu:
Perusopinnot, opintokokonaisuudet 3 ja 4
135 €
Suoritusmaksu:
Syventävät opinnot, opintokokonaisuudet 5 ja 6
175 €
Alennukset
Sisaralennukset (oppilaspaikkamaksu sisarukselle)185 €
Sisaralennukset myönnetään vain soitinoppilaspaikoilla oleville sisaruksille, ei avoimella osastolla eikä musiikin varhaiskasvatuksessa oleville. Soitinoppilaspaikalla olevien ja samassa taloudessa asuvien sisarusten oppilaspaikkamaksu on 185 € (1. lapsi 210 €, 2. lapsi 185 €, 3. lapsi 185 € jne.). Sisaralennusta ei tarvitse erikseen anoa.
Lukukausimaksualennukset
Lukukausimaksualennuksia haetaan erillisellä lomakkeella lukukaudeksi kerrallaan, elokuun ja tammikuun loppuun mennessä. Alennuksia ei myönnetä ryhmäaineisiin (esimerkiksi muskari, soitinvalmennus) eikä avoimelle osastolle. Lisätietoja saat musiikkiopiston toimistosta.
Muut maksut
Soitinvuokra55 €
Mikäli opiston soitinlainaamosta ei löydy vapaata soitinta ja opisto joutuu vuokraamaan lainasoittimen ulkopuolelta, laskutetaan ulkopuolisen soitinvuokraajan perimä vuokra kokonaisuudessaan soittimen vuokraavalta oppilaalta (huoltajalta).
Materiaalimaksu15 €
Kirjaamismaksu15 €
Uudet oppilaat, ei koske ulkopuolisia
Peruutusmaksu
Mikäli oppilas on ottanut oppilaspaikan vastaan ja aloittanut opintonsa opistossa, mutta keskeyttää ne elokuun aikana, peritään lukukausimaksusta 25 %. Jos peruutus tapahtuu 31.8. jälkeen, peritään lukukausimaksu täysmääräisenä. Pitkäaikaisen sairauden (lääkärintodistus) tai paikkakunnalta muuton vuoksi opintonsa keskeyttävä oppilas voi anomuksesta saada alennusta lukukausimaksusta.
Opintojen lopettaminen
Opintojen lopettamisesta Rauman musiikkiopistossa ilmoitetaan aina kirjallisesti musiikkiopiston toimistoon. Ks. peruutusmaksu.
Tilatut todistukset20 €
Ei koske päättötodistuksia eikä opintosuoritusotteita.

Lukukausimaksut on hyväksytty sivistysvaliokunnan kokouksessa 24.4.2024 (§ 50).

Laskutuksessa noudatetaan Rauman kaupungin laskutusohjetta, joka on voimassa ja jota sovelletaan 1.1.2011 alkaen. Ohje sisältää muun muassa maksun lykkäystä sekä liikasuorituksen palautusta koskevat ohjeet.

Laskujen perintä on Rauman kaupunginhallituksen päätöksellä (23.1.2017) siirretty perintätoimistolle hoidettavaksi 1.10.2017 alkaen. Kaikki maksamattomat laskut siirtyvät Revire Perintä Oy:lle ja asiakkaan tulee hoitaa eräpäivän jälkeen maksuasiat heidän kanssaan. Laskujen sisältöä koskevat kysymykset tulee osoittaa ennen eräpäivää musiikkiopistoon.

Musiikkiopisto


Rauman musiikkiopisto

Rauman musiikkiopiston logo.