Yhteismusisointi on osa oppilaan soitonopiskelua. Yhteismusisointitaitoja opiskellaan kullekin instrumentille ominaisella ja luonteenomaisella tavalla erilaisina opintojaksoina huomioiden oppilaan ikä ja opintojen vaihe. Oma pääaineen opettaja ohjaa oppilaansa sopivantasoiseen orkesteriin tai muuhun kokoonpanoon. Yhteismusisointiryhmiä ovat muun muassa Rauman poikasoittokunnan puhallinorkesterit, jousiorkesterit, kuorot, bändit ja muut opistossa toimivat kokoonpanot. 

Puhallinorkesterit / Rauman Poikasoittokunta

Puhallinorkestereita on neljällä eri tasolla; D-, C-, B- ja A-orkesteri. Orkesterit harjoittelevat säännöllisesti viikoittain, ja soittotaitojen karttuessa myös orkesteri vaihtuu aloittelevien oppilaiden soittaessa D-orkesterissa. 

Jousiorkesterit

Musiikkiopistossa toimii jousiorkestereita niin aloittaville soittajille kuin myös opinnoissaan pidemmällä oleville oppilaille: Minijouset, Jouskarit sekä Arcato. Minijousia sekä Arcatoa johtaa Iris Saviauk ja Jouskareita Jaakko Mattelmäki.

Kuorot ja musiikkiryhmät

Kuoroihin voi ilmoittautua osoitteessa rmo.eepos.fi. Kuoroihin otetaan uusia laulajia myös lukuvuoden aikana. 

Minidina-lapsikuoro

Lapsikuoro Minidina on tarkoitettu 6–12-vuotiaille tytöille. Kuorossa lauletaan 1–3-äänisiä lapsille sopivia lauluja. Kuoroon voi tulla tutustumaan kaikki innokkaat laulajat. Kuorossa saa uusia ystäviä ja pääsee esiintymään. 

Kokoontuminen kerran viikossa. Johtajana on Kerttu Rapala. 

Musadina-kuoro

Kokoontuminen kerran viikossa. Johtajana on Kerttu Rapala. 

Nuorisokuoro Melodina

Kuoro harjoittelee Rauman lukion tiloissa kerran viikossa. Johtajana on Paula Kuusisto.  

Kakrut

Kakrujen toiminta on suunniteltu alakouluikäisille, 3.–6.-luokkalaisille tytöille ja pojille. Musiikkia tehdään monipuolisesti, voit pyrkiä mukaan laulajaksi tai soittajaksi (bändi- ja rytmisoittimet/orkesterisoitin). Mukaan voi tulla ottamalla yhteyttä ohjaajaan. Ohjaajana on Laura Salmi.

Musiikin hahmotus

Musiikin hahmotus on tärkeä osa musiikkiopiston opintoja. Eri tasoiset MuHa-kurssit muodostuvat viikoittaisista ryhmäopetustunneista. Keskimääräinen aloitusikä MuHa-opintoihin on n. 9-10 vuotta, mutta aloittaa voi aiemmin tai myöhemminkin. MuHa-opinnot tukevat soitonopiskelua ja auttavat ymmärtämään mm. nuottikirjoitusta sekä musiikin rakenteita. Tavoitteena MuHa-opinnoissa on se, että nuottikuva soisi mielessä ja että oppilas pystyisi soittamaan ja toimimaan nuottikirjoituksen ja musiikin parissa myös ilman soitonopettajan tukea. MuHa-opinnot antavat erilaisia käytännöntaitoja myös laulujen nuotintamiseen, omien pienten melodioiden ja sovitusten tekemiseen tai vaikkapa nuotista laulamiseen kuorossa. Monia MuHa-asioita opetellaan ja havainnollistetaan laulamisen sekä esim. pianon koskettimien kautta.

Voit myös ilmoittautua musiikin hahmotusaineiden ryhmiin, mikäli niistä löytyy valmiustasoosi sopivia, vapaita paikkoja.

Musiikkiopisto


Rauman musiikkiopisto

Rauman musiikkiopiston logo.