Virta
Sini

Yhteystiedot

vs. Apulaisrakennustarkastaja
Puh. 044 793 4743
sini.virta@rauma.fi

Yksikkö

Rakennusvalvonta

Vastuualueet

rakennus- ja toimenpidelupapäätökset, neuvonta ja lupavalmistelu. viranomaistarkastukset ja aloituskokoukset.