Yhteystiedot

Elsilä Kustaa

viheraluepäällikkö

Tel 0500 723 346

kustaa.elsila@rauma.fi

Unit: Aluepalvelut, Wihertoimi