Ajankohtaista

Alaikäisen henkilön itsenäisen päätöskyvyn arvio kirjataan jatkossa potilastietojärjestelmään – tietojen näkyminen huoltajalle voi muuttua

Valkoinen Rauma-logo sinisellä pohjalla.

Satakunnan yhteisen Lifecare-potilastietojärjestelmän päivitys mahdollistaa jatkossa alaikäisen asiakkaan itsenäisen päätöskyvyn arvioinnin kirjaamisen potilastietojärjestelmään.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen mukaisesti terveydenhuollon palveluissa tulee selvittää alaikäisen lapsen ja nuoren mielipide hoitoonsa aina, kun se hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa suhteuttaen on mahdollista. Ohjeet koskevat esimerkiksi opiskelu- ja kouluterveydenhuoltoa sekä ehkäisyneuvolaa.

Sote-ammattilaiset arvioivat alaikäisen asiakkaan itsenäisen päätöskyvyn vastaanotoilla ja kirjaavat sen asianmukaisesti potilasasiakirjoihin 27.11.2022 alkaen. Lisäksi potilasasiakirjoihin kirjataan päätöskykyisen alaikäisen asiakkaan tahto tietojensa luovuttamisesta huoltajille.

Päätöskykyisyydelle ei ole ikärajaa – arvioidaan asiakaskohtaisesti

Päätöskyvyn arvioinnin kirjaamisen myötä alaikäisen päätöskyvyn arviointi ja tahto luovuttaa tietoja vaikuttavat alaikäisen tietojen näkymiseen huoltajille Omakannassa. Edellä mainittu ei koske ennen 27.11.2022 tapahtuneita asiointeja ja täten 10–17-vuotiaiden vanhat tiedot eivät näy huoltajille Omakannassa.

Alaikäisen asiakkaan terveydenhuollon tiedot näytetään huoltajille Omakannassa, mikäli alaikäinen ei ole terveydenhuollon arvion mukaan päätöskykyinen tai jos päätöskykyiseksi arvioitu alaikäinen sallii tietojensa luovutuksen huoltajille. Tämä koskee myös reseptitietojen luovutusta apteekissa. Mikäli sote-ammattilainen arvioi yksin vastaanotolla olevan alaikäisen asiakkaan kykenemättömäksi hoitamaan asiaansa, kirjaa hän merkinnän siitä, miten ja keneen huoltajaan on asiasta oltu yhteydessä.

Lapsen ja nuoren mielipiteet, näkemykset ja kysymykset on huomioitava, vaikka hän ei voisi päättää hoitoonsa liittyvistä asioista. Jos lapsi tai nuori ei kykene päättämään hoidostaan, häntä hoidetaan yhteistyössä huoltajien tai muiden laillisten edustajien kanssa. Alaikäinen voi päättää hoidostaan silloin, kun terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi, että hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella on kykenevä asian vaatimaan päätöksentekoon.

Lisätietoja asiasta löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilta, Alaikäisen itsenäisen päätöskyvyn arviointi terveydenhuollossa -sivulta.