Ajankohtaista

Elinvoimainvestoinneilla edistetään Rauman kaupungin tulevaisuutta ja strategiaa

Valkoinen Rauma-logo sinisellä pohjalla.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2024 ja taloussuunnitelma 2024–2026

Rauman kaupungin talousarvio vuosille 2024–2026 keskittyy erityisesti elinvoimaisen ja vetovoimaisen tulevaisuuden luontiin. Palveluihin ja elinvoimaan panostetaan esimerkiksi yhdistämällä päiväkoti Rauman Pikkunorssi kaupungin palvelutuotantoon sekä kehittämällä pitkäjänteisesti yliopistokampuksen toimintaa Turun yliopiston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti ja yhteistyötä Satakunnan hyvinvointialueen kanssa. Lisäksi keskusta-aluetta kehitetään muun muassa investoimalla Keskuspuistoon yhdessä kumppaneiden kanssa.

– Nyt on oikea aika taloudellisiin elinvoima- ja palvelurakenneinvestointeihin kaupunkiyhteisönä. Vetovoimaisuudella houkutellaan asukkaita, yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä investointeja. Seuraavalle kolmelle vuodelle suunniteltujen investointien kokonaismäärä on 126,6 miljoonaa euroa, kaupunginjohtaja Esko Poikela sanoo.

Taloussuunnitelmakauden investoinneista 16,2 miljoonaa euroa kohdistuu elinvoimaan, 59,6 miljoonaa euroa palvelurakenteisiin, 20,3 miljoonaa euroa toimivan arjen investointeihin sekä 30,5 miljoonaa euroa muihin kohteisiin.

Taloussuunnitelmakauden 2024–2026 suurimmat investoinnit ovat

  • Karin kampusrakennus 6,97 M€, kokonaiskustannusarvio noin 75,4 M€
  • Nanunkallion koulu ja valmistuskeittiö 34,1 M€
  • Uotilanrinteen monitoimikeskus 24,3 M€

Tuloslaskelman osalta Rauman talousarvio näyttää muun kuntakentän tavoin alijäämäiseltä. Vuodelle 2024 ennakoidaan noin 8,9 miljoonan euron alijäämää. Kaupunkistrategian osaksi laadittavalla talousohjelmalla luodaan lähivuosille taloudellisesti kestävää kuntataloutta, mikä hyödyttää koko kaupunkikonsernia.

Kuntatalouden kokonaisuutta keskeisesti muuttaneen valtionosuusjärjestelmän uudistuksen myötä kaupungin valtionosuudet laskevat lähes 49,5 prosenttia eli noin 10 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 valtionosuudet ovat noin 10,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 valtionosuudet olivat noin 20,8 miljoonaa euroa.

Veroprosentit pysyvät ennallaan lukuun ottamatta lainsäädännöllisistä muutoksista johtuvaa kunnan tuloveroveroprosentin pyöristystä lähimpään kymmenykseen ja kiinteistöveron alarajan nostoa maapohjan osalta. Ensi vuonna Rauman kaupungin tuloveroprosentti on 7,90 ja kiinteistöveroprosentti 1,30. Tämänhetkisten arvioiden mukaan kokonaisverotulot ovat 97,1 miljoonaa euroa. Verotuloilla ja valtionosuuksilla arvioidaan kertyvän yhteensä 107,8 miljoonaa euroa.

‒ Verotuloihin voidaan kaupunkina vaikuttaa eri keinoin helpommin kuin osin poliittisista suhdanteista riippuviin kuntien valtionosuuksiin. Rauman verotulokertymät ovat keskimääräisesti hyvällä tasolla ja tätä myönteistä kehitystä on syytä ylläpitää ja kehittää. Investoinneilla eheytetään palvelurakennetta ja luodaan vaikuttavuutta kustannustehokkaasti, talousjohtaja Henri Seppänen kertoo.

Investointien rahoittaminen merkitsee koko taloussuunnitelmakaudella noin 87,5 miljoonan euron nettovelan ottoa. Mikäli investoinnit toteutuvat suunnitellusti, vuonna 2024 otetaan velkaa noin 34,4 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on kaupunginhallituksen käsiteltävänä 6.11. ja 20.11. Kaupungin vuoden 2024 veroprosentit käsitellään kaupunginvaltuustossa 13.11. ja vuoden 2024 talousarvio hyväksytään kaupunginvaltuustossa 27.11.