Kansainvälisen alueoppaan kurssilta on valmistunut 17 matkailuopasta. Nämä oppaat opastavat Rauman, Eurajoen ja Porin alueella vähintään suomen- ja englanninkielillä.

Rauma, Eurajoki ja Pori järjestivät yhteistyössä kansainvälisen alueoppaan koulutuksen, joka alkoi tammikuussa 2023. Koulutus kesti vuoden ja sisälsi 324 tuntia opetusta. Loppunäytöt ja -koe suoritettiin marraskuun lopun ja joulukuun alun aikana. Todistukset jaettiin Villa Lokarissa Eurajoella torstaina 14.12.

Koulutus oli Suomen opasliiton vaatimusten mukainen, ja sen sisällön suunnitteli Eurajoki-, Rauma- ja Pori-opas Pirjo Jaakkola, joka toimi myös kurssin vetäjänä ja tulevien oppaiden kouluttajana.

Alueoppaan kurssi jakaantui kevät- ja syyslukukauteen. Kokonaisuus sisälsi lähiopetuksen lisäksi muun muassa käytännön harjoituksia, kohdevierailuja sekä asiantuntijaluentoja. Opetus tapahtui suomeksi, mutta edellytyksenä kurssille osallistumiselle oli kyky ja osaaminen opastaa myös jollakin muulla kielellä.

– Suomen luonto houkuttelee kansainvälisiä matkailijoita ja erityisesti merellisyys on tämän alueen vetovoima, joka tukee vahvasti myös Rauman matkailun kehittymistä. Tämän koulutuksen jälkeen ja nyt valmistuvien oppaiden avulla vastaamme entistä paremmin kansainvälisten matkailijaryhmien tarpeeseen, matkailupäällikkö Irene Villanen sanoo.

Valmistuneiden oppaiden joukossa on suomen- ja englanninkielellä opastavien lisäksi muun muassa ruotsin- ja saksankielellä opastavia.

– Saksan- ja ruotsinkieliset opastukset ovat meillä Raumalla yleisimpiä kieliopastuksia heti englannin jälkeen, joten on todella mahtava juttu, että saamme lisää kielitaitoisia oppaita vahvistamaan nykyisten Rauma-oppaiden joukkoa, Villanen toteaa.