Rauman kouluverkkouudistus eteni kaupunginhallituksen päätöspöydälle ohjausryhmän linjaaman ja sivistysvaliokunnan hyväksymän vaihtoehdon mukaisena. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan maanantaina 3.6.

Ohjausryhmän ja Sivistysvaliokunnan läpi käynyt vaihtoehto B menestyi myös kaupunginhallituksessa. Kaupunginjohtajan esitys kolmen koulun lakkauttamisesta ja kokonaisuuden uudelleen tarkastelusta seuraavan valtuustokauden loppuun mennessä tuli kaupunginhallituksen päätökseksi äänestyksen jälkeen. Kaupunginhallitus myös merkitsi kouluverkkosuunnitelman, kouluverkkouudistuksen kuulemisten ja kyselyiden koosteet, lapsivaikutusten arvioinnin, kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle luovutetun adressin sekä ohjausryhmän muistiot tietoonsa saatetuksi.

Kaupunginhallituksen esitys 17.6. kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle on, että Vasaraisten koulun toiminta päättyy lukuvuoden loppuun vuonna 2026, ja oppilaat siirtyvät Uotilan kouluun. Kodisjoen koulun toiminta taas päättyisi esityksen mukaan lukuvuoden 2026, ja oppilaat siirtyvät Unajan kouluun. Kortelan koulun toiminta päättyy lukuvuoden loppuun 2027 ja oppilaat siirtyvät Nanunkallion kouluun. Esityksenä on myös, että seuraavan valtuustokauden loppuun mennessä tarkastellaan kouluverkkoa kokonaisuudessaan uudelleen.

Lopullisen päätöksen uudesta kouluverkosta tekee kaupunginvaltuusto.