Lukko-säätiö ja Rauman kaupunki toteuttavat Keskuspuistoon jääpuiston, jonka on tarkoitus valmistua jouluun 2024 mennessä. Hanke kytkeytyy Keskuspuiston laajempaan kehittämissuunnitelmaan, jonka tavoitteena on saada puisto aktiivisemmin ympärivuotiseen käyttöön.

– Jääpuiston osuus valmistuu ensimmäisenä, ja muiden toimintojen, kuten leikkialueiden, aikataulutuksesta päätetään talousarvion käsittelyn yhteydessä. Keskuspuiston kehittäminen lisää vetovoimaa kaupungin ydinkeskustassa. Tämä hieno hankekokonaisuus tukee myös kaupungin elinvoimaohjelmaan kytkeytyvää keskustan kehittämistä, toimialajohtaja Soile Strander kertoo.

Tulevaan kokonaisuuteen kuuluu tekojäärata, jonka jäädytettävä ala on noin 1000 neliömetriä. Jäätä ympäröi reunamuuri, joka ohjaa luistelijoita ja tarjoaa istuinpaikkoja. Jään huoltamiseen varattu lumitila otetaan hyötykäyttöön pulkkamäen muodossa. Kesällä aluetta voi käyttää esimerkiksi pelikenttänä ja rullaluisteluratana.

– Jääpuiston toteuttaminen on kaupunkistrategiamme mukaista toimintaa, joka tarjoaa tekemistä lapsille, nuorille ja perheille, mutta luo samalla myös viihtyisän oleskelualueen aikuisväestölle. Rauman ydinkeskustaan saadaan ripaus keskieurooppalaista tunnelmaa, Strander iloitsee.

Lukko-säätiö rakennuttaa ja rahoittaa luistelualueen jäädytystekniikoineen. Rauman kaupunki vastaa jään ylläpidosta ja ylläpidon kustannuksista.

Liikunnan ilo on avainasemassa

Lukko-Säätiön puheenjohtaja Vesa Heinon mukaan jääpuistohanke sopii mallikkaasti myös Lukko-säätiön toiminta-ajatukseen edistää ja tukea lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia stipendein, apurahoin, avustuksin ja investoinnein. Kyseinen hanke on säätiön tähän asti suurin yksittäinen rahoituskohde.

– Jääpuisto tuo eloa, iloa ja liikunnan riemua kaupunkikeskustaan. Uskomme, että uusi puisto luo mahdollisuuksia myös Pitsikaupungin joulun toteutuksiin, Heino lisää.

Lukko-säätiö juhlisti 10-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2021. Juhlavuoden päätteeksi säätiö käynnisti neuvottelut avoimen, laidattoman ja mailattoman tekojääradan saamiseksi kaupunkiin.

– Päädyimme jääpuiston rakentamiseen yhteistyössä kaupungin kanssa. Neuvotteluilmapiiri on ollut hyvä ja hanketta on viety aktiivisesti eteenpäin, Heino sanoo.

Jääpuistohankkeen tarkka kustannusarvio selviää syksyn 2023 aikana, jonka jälkeen määritellään myös tarkempi kustannusjako Rauman kaupungin ja Lukko-säätiön kesken. Lisäksi hankkeelle haetaan liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta.

Rauman Keskuspuisto, idealuonnos - jääpuisto, 8.6.2023, Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy.