Rauman Vesi tiedotti keskiviikkona 15.5. Merirauman alueella tapahtuneesta vuodosta, jossa arviolta 1500 kuutiometriä jätevettä pääsi mereen. Vuotokohta on paikallistettu ja eristetty, ja sen korjaus aloitetaan maanantaina 20.5.

Vuodon vaikutusten arvioimiseksi Merirauman venelaitureilta otettiin merivesinäytteet 15.5. Näytteen mikrobiologinen laatu on huono, ja se ei täytä terveydensuojelulain mukaan uimavedelle asetettuja laatuvaatimuksia. Meriveden E. coli-pitoisuus oli 1 200 MPN/100 ml uimaveden raja-arvon ollessa 500 MPN/100 ml ja suolistoperäisten enterokokkien pitoisuus oli 250 pmy/100 ml raja arvon ollessa 200 pmy/100 ml.

Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston mukaan lähipäivinä on edelleen syytä välttää uimista jätevesipäästön lähialueella. Ulosteperäisesti saastuneessa uimavedessä uimiseen liittyy sairastumisriski. Vedessä saattaa olla erilaisia tautia aiheuttavia bakteereita, viruksia ja alkueläimiä. Saastuneessa vedessä uiminen voi aiheuttaa vatsatautia, ihotulehduksia tai silmätulehduksia.

Otanlahden ja Saharannan uimarannoilta ja Merikylpylän saunan rannalta otettiin vesinäytteet 16.5. Tulokset valmistuivat E. coli -bakteerin osalta tänään. Kaikilla näillä rannoilla E. coli -bakteerin pitoisuus oli alhainen ja täytti uimavedelle asetetut vaatimukset. Otanlahden ja Saharannan uimarantojen näytteissä E. coli -bakteerin pitoisuus oli 1 mpn/100 ml ja Merikylpylän saunan rannalla 9 mpn/100 ml. Suolistoperäisten enterokokkien tulokset valmistuvat maanantaina.

Seuraavaksi merivedestä otetaan näytteet maanantaina 20.5.2024 ja tuloksista tiedotetaan niiden valmistuttua.