Nanunkallion koulun ja valmistuskeittiön hankesuunnitelma on valmistunut. Sivistysvaliokunta käsittelee suunnitelmaa kokouksessaan tiistaina 26.9.

Suunnitelma esittelee hanketta koskevat lähtötiedot, joiden mukaan Nanunkallion uuden koulun, liikuntahallin, iltapäiväkerhon sekä valmistuskeittiön tilat tullaan suunnittelemaan. Uusi koulurakennus on tarkoitus rakentaa Aronahde-Nanun tontille, jolla sijaitsevat lokakuuhun mennessä purettavat Hj. Nortamon peruskoulu ja entinen Nanun koulu. Nanunkallion koulussa yhdistetään aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti Nanun koulun alaluokat ja Kourujärven koulu.

– Hankesuunnitelman laadinnassa on pyritty Rauman strategian mukaisesti osallistamaan käyttäjiä muun muassa tarpeiden kartoittamisessa ja suunnittelu-, sekä toteutusperiaatteiden määrittämisessä, tilapalvelujohtaja Olli-Pekka Kumpula kertoo.

Nanunkallion koulusta tulee 3+1-sarjainen koulu, joka sisältää luokka-asteet 1–6. Jokaisella luokka-asteella on kolme yleisopetuksen rinnakkaisluokkaa ja yksi erityisen tuen oppilaiden pienluokka. Pienluokkien oppilasalueena on koko kaupunki. Lisäksi koulussa tulee toimimaan kolme maahanmuuttajaoppilaille tarkoitettua perusopetukseen valmistavaa opetusryhmää, kolme esiopetusryhmää ja iltapäiväkerhoryhmät. Koulurakennus on laskennallisesti mitoitettu noin 550 lapselle.

– Opetuksen käynnistyessä Nanunkalliossa tulee aloittamaan perusopetuksessa reilut 400 oppilasta ja esiopetuksessa noin 60 lasta. Perusopetuksen 1.–2. -luokkalaisista iltapäiväkerhotoimintaan osallistuu noin 90 lasta, sivistystoimialan toimialajohtaja Soile Strander sanoo.

Koulun yhteyteen rakennetaan liikuntatilat, jotka ovat myös ulkopuolisten toimijoiden käytössä koulun toiminta-aikojen jälkeen. Iltakäyttö huomioidaan liikuntatilojen suunnittelussa eriyttämällä tilat omaksi kokonaisuudekseen, joihin on erillinen sisäänkäynti ulkoa.

Koulurakennukseen sijoittuu noin 4000 annoksen valmistuskeittiö, josta lähtee päivittäin ulos noin 3300 annosta ja paikan päällä ruokailee noin 650 henkilöä.

Kustannusarvio noin 34 miljoonaa euroa

Hankesuunnitelman liitteenä olevan tilaohjelman ja hankesuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden, sekä vaatimusten pohjalta on laadittu kustannusarvio, joka toimii hankkeen taloudellisena raamina.

Koko hankkeen kokonaiskustannusarvio on 34 miljoonaa euroa. Valmistuskeittiön osuus kustannuksista on noin 5,7 miljoonaa euroa.

Arvio pitää sisällään muun muassa irtokalustuksen, keittiön ja ruokasalin laitteistot ja linjastot, prosenttitaiteen, sääsuojan ja aurinkosähköjärjestelmän. Arvio ei kuitenkaan sisällä esimerkiksi liikuntavälineistöä, opetustarvikkeita tai muuttokustannuksia.

Hankkeen toteutustavaksi esitetään yhteistoiminnallista KVR-urakkaa. Yhteistoiminnallisessa KVR-urakassa urakoitsija vastaa hankkeen suunnittelusta, lupien hankkimisesta ja rakentamisesta. Alustavan aikataulun mukaan koulun rakentaminen alkaa syksyllä 2024, ja se otetaan käyttöön elokuussa 2026.