Ajankohtaista

Rauma jatkaa vahvalla talouspohjalla

Valkoinen Rauma-logo sinisellä pohjalla.

Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela on julkaissut talousarvioesityksensä vuodelle 2023. Esitys on laadittu uudelle tuloveroprosentille ja nykyisille kiinteistöveroprosenteille. Uusi tuloveroprosentti syntyy, kun vuoden 2022 kunnallisveroveroprosentista vähennetään 12,64 prosenttiyksikköä hyvinvointialueen käynnistymisen takia. Tämän seurauksena Rauman kunnallisveroprosentti vuonna 2023 on 7,86.

Kaupunginjohtajan ehdotuksessa kaupungin talousarvio vuodelle 2023 on 7,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Luvussa ovat jo mukana toimialojen vakanssiesitykset, jotka käsitellään erikseen marraskuun alkuun mennessä.

Seuraavalle kolmelle vuodelle suunniteltujen investointien kokonaismäärä on 123,9 miljoonaa euroa. Koko taloussuunnitelmakauden lopussa lainamäärä nousee noin 145 miljoonaan euroon. Mikäli investoinnit toteutuvat suunnitellusti, lainakannan muutos on ensi vuonna noin 50 miljoonaa euroa.

− Kuntataloudessa on takana poikkeuksellisia vuosia, joiden seurauksena talousarvion laatiminen on erityisen haasteellista. Lisäksi taloustilanne on muuttunut kuluvan vuoden aikana merkittävästi. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen vaikutukset kaupungin talouteen nähdään vuoden 2023 loppupuolella, kun kustannuspohja korvataan vuoden 2022 lopullisilla tilinpäätöstiedoilla. Uudistuksen vaikutukset kuntien talouteen huomioidaan näin ollen vasta vuonna 2024, kaupunginjohtaja Esko Poikela toteaa.

Taloussuunnitelmavuosien luvut tulevat todennäköisesti vielä muuttumaan, kun tilinpäätöstiedot 2022 valmistuvat ja hyvinvointialueen lopulliset siirtokustannukset vahvistetaan. Lisäksi koko maan taloustilanteen ennakoidaan huononevan, mikä saattaa vaikuttaa jo vuoden 2023 verotuloihin.

Talousarvioesityksen pohjaluvuissa ovat mukana muun muassa 1.6.2022 voimaan astuneen palkkaratkaisun kustannusvaikutukset vuoden 2025 kevääseen asti. Hyvinvointialueen muodostumisen vaikutukset kaupungin palvelutarjontaan on huomioitu tiedossa olevien vaikutusten osalta. Lisäksi talousarvioesitykseen on vaikuttanut keväällä vahvistettuun kaupunkistrategiaan liittyvä toimenpidesuunnitelma.

Kokonaisverotulot vuonna 2023 ovat syyskuussa tehdyn arvion mukaan lähes 101 miljoonaa euroa. Arvioon vaikuttavat keskeisesti yleinen taloustilanne sekä paikallisen elinkeinotoiminnan kehittyminen ja työllisyystilanne. Verorahoitusta eli verotuloja ja valtionosuuksia arvioidaan vuonna 2023 kertyvän yhteensä 122,1 miljoonaa euroa.

Ylijäämä mahdollistaa tulevaisuusinvestoinnit

– Rauman kaupungin vuosien 2020−2021 ylijäämäiset tilinpäätökset ja vuoden 2022 tilinpäätös luovat hyvän taloudellisen pohjan kaupungin taloudelle vuoden 2023 alusta. Huolellinen taloudenpito on nyt entistä tärkeämpää, koska käsillä olevien talousvuosien vaikutukset ulottuvat tavanomaista pidemmälle tulevaisuuteen. Tästä syystä on positiivista, mikäli vuoden 2023 talousarviosta saadaan ylijäämää, talousjohtaja Fredrik Lindström sanoo.

Taloussuunnitelmakauden 2023–2025 suurimmat investoinnit ovat

  • Karin kampus
  • Uotilan puukoulu ja -päiväkoti
  • Rauman paloasema ja johtokeskus
  • vanhojen rakennusten muutostyöt
  • Raatihuoneen peruskorjaus
  • Saaristo Master Planin toteuttaminen
  • kunnallistekniikka ja infran parannus

Rauman kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioesitystä 17.–18.10. ja 7.11. Kaupungin veroprosentit vuodelle 2023 hyväksytään kaupunginvaltuustossa 14.11. Vuoden 2023 talousarvio hyväksytään kaupunginvaltuustossa 29.11.