Rauman kaupunki osallistuu lauantaina 26.8. valtakunnalliseen Siivouspäivä-tapahtumaan tarjoamalla kaupunkialueensa kadut, puistot ja pihat myyntipaikoiksi. Siivouspäivänä ei tarvita erillistä lupaa myyntipaikan pitämiseen julkisella paikalla.

Siivouspäivä on kierrätyksen, vanhojen tavaroiden ystävien ja kaupunkikulttuurin juhlapäivä. Kuka tahansa voi tulla ulos kodistaan myymään tai antamaan vanhoja tavaroitaan. Samalla voi itse tehdä löytöjä naapurien valikoimista.

Ideana on tehdä kierrättämisestä helppoa sekä luoda elävää ja vastuullista kaupunkikulttuuria. Siivouspäivällä ei ole virallista järjestäjää, vaan jokainen osallistuja on oman tapahtumansa järjestäjä ja vastaa myös omien jälkiensä siivoamisesta.

Siivouspäivään voi ilmoittautua mukaan merkitsemällä myyntipisteen sijainnin, aukioloajan ja myytävien tuotteiden tiedot osoitteessa siivouspaiva.com ja noudattamalla sivustolla annettuja ohjeita.

Siivouspäivän yleiset ohjeet

 • Myyjien tulee rekisteröityä ja ilmoittaa myyntipaikkansa siivouspaiva.com-sivustolla.
 • Myyntipaikkojen tulee sijaita kovilla pinnoilla, kuten kiveyksillä, asfaltilla tai hiekkakäytävillä. Nurmikoita ei saa vahingoittaa.
 • Yleistä jalankulkua, liikennettä tai muuta alueen käyttöä ei saa haitata.
 • Myyjä vastaa kaupungille ja kolmannelle osapuolelle myyntipaikasta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta ja haitasta.
 • Myyjän on vietävä omalla kustannuksellaan pois yleiseltä alueelta myymättä tai kierrättämättä jääneet tavarat välittömästi tapahtuman jälkeen.
 • Siivouspäivä ei ole tarkoitettu ammattimaisesti kirpputoritoimintaa harjoittaville yrittäjille eikä uuden tavaran kauppiaille.

Rauman myynti- ja kierrätyspaikkojen erityisohjeet

Rauman Yrittäjät ry on antanut Siivouspäivän ajaksi maankäyttöluvan Rauman keskustassa hallinnoimillaan alueilla lukuun ottamatta Kauppatoria. Siivouspäivän yleisten ohjeiden lisäksi Raumalla noudatetaan seuraavia ohjeita.

 • Tapahtuma-aika on klo 8–19.
 • Kauppatori ei kuulu lupa-alueeseen.
 • Lupa ei koske kouluja, päiväkoteja ja muita kaupungin rakennuksia.
 • Kaupungintalon piha-aluetta saa käyttää myyntipaikkana.
 • Rauman kaupungilla ja Rauman Yrittäjät ry:llä on oikeus muuttaa myyntipaikkoja vielä tapahtumapäivänä.

Valtakunnallinen siivouspäivätapahtuma on järjestetty vuodesta 2012 lähtien kahdesti vuodessa – viikon 21 lauantaina ja elokuun viimeisenä lauantaina.