Ajankohtaista

Rauma tarkastelee tulopohjaansa osana talousohjelmaa

Valkoinen Rauma-logo sinisellä pohjalla.

Rauman kaupungin talousohjelman valmistelutyötä luotsaava ohjausryhmä sai keskiviikkona 27.3. arvioitavakseen talousohjelman ensimmäisen tarkastelukokonaisuuden. Siinä kartoitetaan mahdollisuuksia vahvistaa Rauman kaupungin tulopohjaa. Vaikuttavuudeltaan merkittävimmät mahdollisuudet liittyvät verotuloihin ja konserniyhtiöiden tuloutuksiin. Ohjausryhmän käsittelystä tulopohjatarkastelu etenee kaupunginhallitukseen.

Ohjausryhmä sai tulopohjatarkastelua varten kattavan aineiston ja arviot tuloveron ja kiinteistöverojen muutosvaikutuksista. Aineistoon kuuluvat verotulojen ja konsernituloutuksen lisäksi taksat ja palvelumaksut sekä joitakin yksittäisiä toimenpiteitä.

Toimialat tekivät oman sektorinsa tulotarkastelun

Toimialat kokosivat ohjausryhmälle koosteen keskeisistä maksuista ja taksoista ja mahdollisuuksista tuottaa niillä lisätuloja. Lisäksi toimialoilta tuli ehdotuksia selvittää naapurikuntien ja omien konserniyhtiöiden halukkuutta yhteistyöhön palvelutuotannossa ja asiantuntijapalveluissa, tarpeettomien kiinteistöjen ja asuntojen sekä puun myyntiä, vuokrien korotuksia ja kiinteistöveropohjan tarkistamista. Arviointia on tehty kunkin toimenpiteen vaikuttavuudesta vuositasolla, aikataulusta ja esimerkiksi lainsäädännöstä johtuvista rajoituksista.

– Tarkasteluun on nostettu tuloja, jotka ovat vaikuttavuudeltaan hyvinkin erilaisia. Tulojen lisäysmahdollisuudet vaihtelevat vaikutuksiltaan muutamista tuhansista euroista joihinkin miljooniin euroihin, talousjohtaja Henri Seppänen kertoo.

Huhtikuussa pohditaan tuottamis- ja järjestämismalleja

Samalla kun tulopohjan kanssa edetään tarkempaan valmisteluun, toimialoilla käynnistyy palvelujen tuottamis- ja järjestämismallien kartoittaminen. Tämän toisen tarkastelukokonaisuuden aineiston tuottamiseen ja selvitysten tekemiseen on varattu aikaa huhtikuu. Sen keskeistä sisältöä ovat esimerkiksi oman tekemisen ja hankittavien palvelujen vertailut sekä yhteistyökumppanuuksien hankinnan ja alueellisten yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen.

– Rauman talousohjelma koostuu kolmesta tarkastelukokonaisuudesta, joista tulopohjatarkastelu on nyt saatu vauhtiin, palvelujen tuottamis- ja järjestämismallien tarkastelu on käynnistymässä ja toukokuussa paneudumme kiinteistö- ja palveluverkkoomme. Valmisteluprosessimme on vaiheittain etenevä ja asiat tulevat myös päätöksentekoon vaiheittain, kaupunginjohtaja Esko Poikela muistuttaa.

Talousohjelman toimenpiteillä tavoitellaan 10 miljoonan euron vaikutuksia vuoteen 2027 mennessä. Tulojen lisäämisen, menojen vähentämisen, tuotantotapojen muuttamisen ja palveluverkon tarkastelun rinnalla kaupunkiorganisaation tekemisen painopistettä suunnataan kehittämiseen ja uudistamiseen. Kaupungin toimintaa ja palveluprosesseja haluaan suoraviivaistaa ja modernisoida, jotta se olisi nykyistä ketterämpi vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin.

Rauman kaupungin talousohjelman laadinta alkoi helmikuun alussa ja etenee vaiheittain tavoitteena uudistukset, joilla taloudenpito olisi pitkällä tähtäimellä kestävää ja investoinnit mahdollistavaa. Päätöksiä tehdään toimenpidekohtaisesti joko virkamiestasolla, valiokunnissa, kaupunginhallituksessa tai kaupunginvaltuustossa sillä perusteella, mikä taho on asiassa toimivaltainen.