Ajankohtaista

Rauma varautuu taloudessaan tuleviin vuosiin ja hyvinvointialueen käynnistymisen vaikutuksiin

Valkoinen Rauma-logo sinisellä pohjalla.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2024

Rauma varautuu taloudessaan tuleviin vuosiin ja hyvinvointialueen käynnistymisen vaikutuksiin

Rauman vt. kaupunginjohtaja Tomi Suvanto on julkaissut talousarvioesityksensä vuodelle 2022. Esitys on laadittu nykyisille tulovero- ja kiinteistöveroprosenteille. Kaupunginjohtajan ehdotuksessa kaupungin talousarvio on 10,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Luvussa eivät ole vielä mukana toimialojen vakanssiesitykset, jotka käsitellään marraskuun alkuun mennessä

Seuraavalle kolmelle vuodelle suunniteltujen investointien kokonaismäärä on 139,7 miljoonaa euroa. Koko taloussuunnitelmakaudella lainamäärä nousee noin 154 miljoonaan euroon. Mikäli investoinnit toteutuvat suunnitellusti, lainakannan muutos on ensi vuonna noin 40 miljoonaa euroa.

– Tulevien vuosien talousnäkymiin liittyen pyrimme muun muassa ennakoimaan hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen vaikutuksia, sillä sosiaali- ja terveystoimialan siirtyminen hyvinvointialueelle tulee oleellisesti vaikuttamaan Rauman kaupungin talouteen ja toimintaan, vt. kaupunginjohtaja Tomi Suvanto toteaa.

Kuntataloudessa on takana kaksi poikkeuksellista vuotta, minkä seurauksena talousarvion laatiminen on erityisen haasteellista. Talousarviovuotta 2022 edeltävien vuosien tulot ja menot ovat Covid-19- pandemian ja siihen liittyvien valtion taloudellisten toimenpiteiden johdosta poikkeukselliset ja eivät siksi voi yksinään toimia taloussuunnittelun pohjana. Taloussuunnitelma sisältää tästä syystä useita epävarmuustekijöitä. Lisää epävarmuutta taloussuunnitelmakaudelle luo hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen vuonna 2023.

– Tässä vaiheessa ei ole käytettävissä riittävästi tuoretta tietoa muutoksen kustannusvaikutuksista. Kustannusvaikutukset tuodaan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan syksyn aikana osana kaupunginvaltuustolle menevää ehdotusta, Tomi Suvanto

Talousohjelman toteuttaminen jatkuu

Talousarvion kehyksessä on huomioitu muun muassa tuleva palkkaratkaisu ja kunnan uudet velvoitteet. Toiminnan kehittämissuunnitelmat on laadittu voimassa olevan strategian mukaan. Uusi strategia on työn alla ja valmistuu ensi vuoden alussa, jolloin kehittämistoimenpiteet päivitetään.

Talouden tehostamisessa jatketaan Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman toteuttamista. Suunnitelman noudattaminen on keskeinen tekijä suunnittelukauden talouden toteutumisessa. Vuodelle 2022 on suunniteltu toimenpiteitä, joiden myötä syntyy säästöä lähes 1,9 miljoonaa euroa. Tämä säästö on huomioitu talousarvion luvuissa.

Kokonaisverotulot vuonna 2022 ovat tämänhetkisten arvioiden mukaan 195 miljoonaa euroa. Arvioon vaikuttavat keskeisesti paikallisen elinkeinotoiminnan kehittyminen ja työllisyystilanne. Verorahoitusta eli verotuloja ja valtionosuuksia arvioidaan vuonna 2022 kertyvän yhteensä 259,9 miljoonaa euroa.

– Rauman kaupungin vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätökset luovat taloudellisen pohjan niin hyvinvointialueen kuin kaupungin taloudelle vuoden 2023 alusta. Huolellinen taloudenpito on nyt entistä tärkeämpää, koska käsillä olevien talousvuosien vaikutukset ulottuvat tavanomaista pidemmälle tulevaisuuteen. Tästä syystä on positiivista, mikäli vuoden 2022 talousarvioista saadaan ylijäämää, talousjohtaja Fredrik Lindström toteaa.

Taloussuunnitelmakauden 2022–2024 suurimmat investoinnit ovat

  • Karin Kampus
  • Kaunisjärven hyvinvointikeskus
  • Rauman paloasema ja johtokeskus
  • Keskustan kehittäminen
  • Vanhojen rakennusten muutostyöt
  • Kunnallistekniikka ja infran parannus

Rauman kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioesitystä 18.–19.10. ja 9.11. Kaupungin veroprosentit vuodelle 2022 hyväksytään kaupunginvaltuustossa 15.11. Vuoden 2022 talousarvio hyväksytään kaupunginvaltuustossa 29.11.