Ajankohtaista

Raumalaisia kannustetaan vastaamaan etätyökyselyyn 31.10. mennessä

Kannettava tietokone kalliolla, kuvituskuva.

Leader Ravakka sekä Rauman ja Laitilan kaupungit ovat avanneet yhteiset etätyökyselyt, joilla selvitetään etätyön vaikutuksia paikallisten ihmisten hyvinvointiin ja liikkumiseen. Samalla kartoitetaan etätyöntekijöiden kaipaamia palveluita ja pyritään saamaan selkeämpää käsitystä siitä, miten paljon alueella tehdään etätyötä. Kyselyt on tarkoitettu sekä asukkaille että alueella etätyötä tekeville vapaa-ajan asukkaille. Rauman kaupungin asukkaille kohdennettu kysely on avoinna 31.10. asti.

Raumalla ja Laitilassa etätyö nähdään mahdollisuutena. Kaupungit ovat kiinnostuneita selvittämään etenkin korona-aikana tehdyn etätyön hyvinvointi-, ympäristö- ja talousvaikutuksia. Saadun tiedon perusteella voidaan kehittää uudenlaisia tapoja tukea etätyöskentelyä kaupunkikeskusten ulkopuolella.

– Etätyön yleistyminen on synnyttänyt mielenkiintoisia mahdollisuuksia maaseudulle. Haluamme kuulla Raumalla ja Laitilassa etätöitä tekevien ajatuksia etätyön eduista, haasteista ja kehittämiskohteista, yritysasiantuntija Mirja Kotiranta Rauman kaupungilta sanoo.

– Voimme saada etätyön kautta Raumalle ja Laitilaan uutta vireyttä ja parhaimmassa tapauksessa uusia asukkaita. Kyselyn avulla kartoitamme nykytilannetta ja keräämme tietoa, jonka avulla voimme tukea etätyöntekijöitä tulevaisuudessa paremmin, ympäristöpäällikkö Tuija Kailaste Laitilan kaupungilta sanoo.

Etätyökartoitus ja etätyömahdollisuuksien kehittäminen ovat osa Leader Ravakan rahoittamaa kansainvälistä hanketta. Rauman ja Laitilan kaupungit ovat pilottialueina Ravakan Smart Villages – Älykkäitä ratkaisuja ja mitattavia tuloksia (SEROI+) -hankkeessa, joka vahvistaa maaseudun yhteisöjen älykästä ja kestävää tekemistä auttamalla toimijoita luomaan ja suunnittelemaan uusia palveluita sekä toimintamalleja.

– Hankkeen tarkoituksena on saada kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat mukaan kehittämään alueelleen uusia palveluita, hankekoordinaattori Minna Kivimäki Leader Ravakasta kertoo.

SEROI+ -hanke toimii apuna, kun kehitetään uusia mittareita sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden mittaamiseen. Tavoitteena on saada myös nämä kestävyyden ulottuvuudet paremmin osaksi paikallista päätöksentekoa. SEROI+ viittaa arviointimenetelmään, jota käytetään työkaluna hankkeessa. Menetelmän avulla tarkastellaan uutta toimintaa kehitettäessä sen taloudellisia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia etuja.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kaksi 10-korttia Narvijärvellä sijaitsevalle Puusaunalle ja yksi 100 euron lahjakortti Rauman Kiulu- ja Tynnyritehtaalle.