Ajankohtaista

Raumalaisilta kerättiin liikuntatottumuksia ja kehittämistoiveita – osa toteutetaan jo tulevana kesänä

Frisbeegolfin pelaajia Raumalla.

Rauman kaupungin liikuntapalvelut kartoitti asukkaiden ja paikallisten seurojen tottumuksia, tyytyväisyyttä ja toiveita liikuntapaikkoihin ja -palveluihin kyselyiden avulla alkuvuoden aikana. Kyselyt kohdennettiin aikuisille, lapsille ja nuorille, erityisliikunnan palveluja käyttäville ja urheiluseuroille.

Vastauksia tuli yhteensä yli 1100, joista aikuisten kuntalaisten kyselyyn 783, lasten ja nuorten kyselyyn 221, sekä erityisliikunnan ja seurojen kyselyihin molempiin reilut 60. Vastausten perusteella kärkitoiveiksi nousivat maastoreitit, ulkokuntolaitteet, kuntoportaat kaupungin pohjoispuolelle sekä alueiden tasapuolinen kehittäminen.

Enemmistö liikkuu säännöllisesti

Kuntalaisten kyselyyn vastanneista 40 prosenttia harrastaa liikuntaa aktiivisesti, 3–4 kertaa viikossa. 11 prosenttia liikkuu kerran viikossa. Noin kymmenys ei harrasta säännöllistä liikuntaa lainkaan. Liikkujista arki- ja hyötyliikuntaa harrastaa 90 prosenttia, kuntoliikuntaa 80 prosenttia ja luontoliikuntaa 77 prosenttia. Ohjattua liikuntaa harrastaa noin 40 prosenttia. Lapsista ja nuorista 83 prosenttia vastasi harrastavansa jotain säännöllisesti, suurin osa 1–2 kertaa viikossa.

Oman liikkumisen kannalta merkityksellisimmiksi koettiin ulkoilu- ja kuntoreitit, ja sen jälkeen kevyen liikenteen väylät. Eniten käytetään Lähdepellon ja Pyytjärven kuntoratoja ja luontoreittejä.

– Omaehtoisen liikkumisen olosuhteisiin ja tarjolla oleviin liikuntapaikkoihin ollaan pääosin tyytyväisiä. Paikkojen saavutettavuus, esteettömyys, turvallisuus, monipuolisuus ja viihtyvyys saivat kyselyssä mediaanina neljä tähteä viidestä, liikuntasihteeri Auli Kouru kertoo.

Toiveiden toteutusmahdollisuuksia selvitetään

Kyselyssä kerättiin toiveita tulevaisuudessa kehitettävien liikuntamahdollisuuksien suhteen. Useissa toiveissa pääosassa olivat uudet luonto- ja maastoreitit ja niiden laavut, parkkipaikat ja opasteet. Esille nousi myös ratsastusreitit, hiihtoladut ja kuntoportaat esimerkiksi Pyytjärvelle tai Otanlahteen. Kehittämiskohteita kartoitetaan kesän aikana.

– Uusille kuntoportaille etsitään paikkaa kevään ja kesän aikana. Pitää löytää kaltevuudeltaan ja pituudeltaan sopiva mäki jonkun valmiin kuntoilupaikan yhteydestä, Kouru sanoo.

Osa toiveista on menossa toteutukseen kuitenkin jo tulevana kesänä.

– Toiveissa oli myös ulkokoripallokenttä, ja sellainen on Otanlahteen rakentumassa kesällä. Kisaranta puolestaan saa uuden pump track -radan, Kouru sanoo.

Seurat tyytyväisiä yhteistyöhön

Seuroille teetetyn kyselyn mukaan jäsenmäärät raumalaisissa seuroissa ovat viimeisen kahden vuoden aikana suurimmalla osalla kasvaneet tai pysyneet samana. Jäsenmäärän laskusta kertoi noin neljäsosa seuroista.

Yli 80 prosenttia vastanneista on tyytyväisiä liikuntapalveluiden ja seuran väliseen yhteistyöhön. 43 prosenttia oli erittäin tyytyväisiä.

Lasten ja nuorten harrastustoimintaa kehitetään

Lapsille ja nuorille suunnatussa kyselyssä kysyttiin halukkuutta harrastaa koulupäivän yhteydessä, eli joko ennen koulun alkua tai heti sen jälkeen. 41 prosenttia ilmoitti halukkuudestaan harrastaa koulupäivän yhteydessä ja 36 prosenttia ei osannut suoraan sanoa.

Harrastustoiminnan kehittämistä varten selvitettiin myös lasten toivotuimpia lajeja ja kerhoja. Toivotuimpia olivat monia lajikokeiluja sisältävä liikuntakerho, parkour, uinti, keilailu musiikki, käsityöt ja näytteleminen. Liikuntapaikoista toivottiin muun muassa vesipuistoa, kiipeilypuistoa ja uusia frisbeegolfratoja.

Vastaukset ovat tukena Harrastamisen Rauman mallin suunnittelussa. Mallin tarkoituksena on tarjota monipuolista ja maksutonta harrastustoimintaa lapsille ja nuorille koulupäivän päätteeksi tai sitä ennen. Kaupunki hakee mallin toteuttamiseen opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta.

Lisää vastauksia kyselyssä esiin nousseisiin ehdotuksiin löytyy osoitteesta https://www.rauma.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/liikunta/liikuntavinkit/