Ajankohtaista

Raumalla on käynnissä erilaisia katujen rakennus- ja kunnostusurakoita

Eri puolilla Raumaa tehdään kesän aikana runsaasti rakennus- ja peruskunnostustöitä.

– Kaupunkilaisille ei aiheudu erityistä liikennehaittaa tämän kesän työmaista. Länsirannan työmaa on keskeisin – kesän aikana Tehtaankadulla liikenne sallitaan edelleen vain kiinteistöille. Syvärauman itäosassa Kappelinsalmentie pidetään suljettuna välillä Lahdenkatu–Kappeliluhdankatu, Rauman kaupungin rakennuttajainsinööri Leena Ruusu-Viitanen kertoo.

Länsirannan katu- ja vesihuoltourakka on käynnissä

Länsirannalla tehdään katu- ja vesihuoltourakka. Välikadulla ja Valtakadulla tehdään parhaillaan kaapelointi- ja sadevesiviemäritöitä. Välikatu asfaltoidaan viikolla 28.

Urakka jatkuu myös Tehtaankadulla, Kotolankadulla, Ajurinkadulla sekä Pipanpolulla. Samalla rakennetaan myös Tehtaankadun ja Luoteisväylän valo-ohjattu risteys, mutta liikennevalot otetaan käyttöön vasta myöhemmin. Urakka valmistuu kokonaisuudessaan marraskuun lopulla.

Syvärauman länsiosassa peruskunnostetaan katuja

Syvärauman länsiosan katujen saneeraustyöt sisältävät katujen rakenteiden ja vesihuollon uusimisen. Kunnostustöitä tehdään Erkinkadulla välillä Järvenpäänkatu–Lahdenkatu, Juhonkadulla, Ainonkadulla välillä Järvenpäänkatu–Lahdenkatu, Järvenpäänkadulla välillä Mäkikatu–Purjehtijankatu sekä Venevaheella.

– Pieniä kiertotiejärjestelyjä tehdään urakan edetessä. Urakka on kesätauolla 12.–23.7., jolloin liikenne sallitaan Ainonkadun itäpäässä, Ruusu-Viitanen sanoo.

Alueella tehdään myös kaukolämpötöitä. Peruskunnostusurakka valmistuu joulukuussa.

Kallionikulan asuinalueen ja Kourulantien välille rakennetaan kokoojakatu

Kallionikulan asuinalueen ja Kourulantien välille tulevan Nikulanväylän kokoojakadun rakentaminen alkoi heinäkuun alkupuolella. Alueella tehdään myös vesijohdon runkolinjaa, hulevesiviemäröintiä, katuvalaistusta sekä Rauman Energian sähkö- ja kuitukaapelointitöitä. Urakka valmistuu kesäkuussa 2022.

Erilaiset katutoimen työt etenevät aikataulussa

Rauman Energia Oy tekee Sampaanalassa Tuomolantiellä kaapelointi- ja kaukolämpötöitä. Vesihuoltotyöt ovat valmistuneet. Katu asfaltoidaan syksyllä.

Kappelinluhdassa tehdään vesihuoltotöitä Antikadulla, Koivulankadulla ja Tuomistonkadulla. Kaivuutyöt jatkuvat elokuussa.

Isoarontien kevyen liikenteen väylä on saneerattu välillä Muurainpolku–Naappukuja. Työt jatkuvat päällystystöillä, jonka jälkeen urakka on valmis. Myös pienempiä asfalttipaikkauksia tehdään eri puolilla kaupunkia.

Eri puolilla kaupunkia uusitaan valaistuksia

Haapasaaren alueella, Isometsän ja Kairakadun alueella, Uotilassa sekä Kaarolla Jussinkylän alueella rakennetaan uutta valaistusta – vanhoja elohopealamppuja uusitaan LED-valaisimiksi. Rauman kaupunki on mukana Rauman Energia Oy:n ja DNA Oy:n yhteiskaivukohteissa.

Myös Lapin keskusta-alueella asennetaan uusia valaisintolppia ja valaisimia.

Hangassuon kaatopaikalla käynnissä maisemointiurakka

Hangassuon vanhan yhdyskuntajätteen kaatopaikan maisemointityöt ovat käynnissä. Vanha jätetäyttö eristetään asianmukaisilla pintarakennekerroksilla, ja jätteestä muodostuva kaatopaikkakaasu otetaan hallitusti talteen.

– Urakan yhteydessä rakennetaan kaatopaikkakaasun keräys- ja käsittelyrakenteet sekä tehdään pintavesien johtamista koskevat järjestelyt. Kaatopaikkakaasu kerätään kaasunkeräysputkilla ja johdetaan kaasunpoistokaivoon. Kaivoista kaatopaikkakaasu johdetaan jakoputkiston avulla pintarakenteeseen sijoitettuun kompostiseoskerrokseen, jossa kaasu hapettuu ennen pääsyä ilmakehään, Ruusu-Viitanen kertoo.

Maamassoilla muotoillun ja tasatun jätetäytön päälle tulevat rakennekerrokset koostuvat esipeittokerroksesta, bentoniittimatosta tehdystä tiivistyskerroksesta sekä salaojamaton kuivatuskerroksesta ja pintarakenteesta