Raumalla suunnitellaan parhaillaan liikennevaloetuusjärjestelmän käyttöönottoa. Järjestelmä tunnistaa hälytysajoneuvot satelliittipaikannuksen avulla ja vaihtaa niille ajoissa vihreän valon liikennevaloristeyksissä. Uusi toiminnallisuus on tarkoitus ottaa käyttöön Raumalla vuoden 2024 alkupuolella.

– Kyseinen järjestelmä nopeuttaa hälytysajoneuvojen kulkua ja lisää liikenneturvallisuutta. Ajoneuvojen satelliittipaikannus ja nykyaikainen tiedonsiirtotekniikka ovat avanneet uudenlaisia mahdollisuuksia hälytysajoneuvojen liikennevaloetuuksien toteuttamiseen, suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja sanoo.

Pajuoja muistuttaa, että uuden järjestelmän toiminta näkyy valoristeyksissä vasta, kun tarvittavat ajoneuvolaitteet on asennettu hälytysajoneuvoihin.

Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuudet Satakunnassa -esiselvitys valmistui vuoden 2022 lopulla. Sen myötä Rauman kaupunki on tilannut selvityksen, joka koskee Satakunnassa käyttöön otettavan HALI-liikennevaloetuusjärjestelmän suunnittelu- ja koordinointityötä Rauman alueella.

– Nyt Raumalle tehtävässä selvityksessä toteutetaan Rauman liikennevalojen lisäksi Kankaanpäässä ja Huittisissa sijaitsevien maantieliittymien liikennevalojen muutostyöt, jotta ne voidaan liittää HALI-järjestelmään, Pajuoja lisää.

Esiselvityksen laatimiseen ovat osallistuneet valtion liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Tie, Porin ja Rauman kaupungit, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Satakunnan pelastuslaitos.

Uuteen liikennejärjestelmään liittyvistä suunnittelutöistä ja toteutustyön koordinoinnista vastaa Ramboll Oy. Kokonaisuuteen sisältyvät ajoneuvojen saapumisen tunnistavien pyyntöalueiden suunnittelu, kojeohjelmoinnin toteuttaminen, tietokantojen päivitys sekä määritysten tekeminen.

Rauman kaupungin alueella on 14 valo-ohjattua risteystä. Niistä 9 on kokonaan kaupungin omistamia, yksi valtion ja 4 yhteisessä omistuksessa.

Hankkeen kustannukset ovat arviolta 19 300 euroa. Kustannusjaossa on käytetty kojekohtaista omistusosuutta kustannusten jakamiseen Rauman ja Fintrafficin kesken. Fintraffic vastaa Kankaanpään ja Huittisten liikennevalojen kustannuksista kokonaisuudessaan.