Rauman luoteispuolelle on suunnitteilla maastoratsastusreitti. Salinkedon ratsastusreitin yleissuunnitelmaluonnos on parhaillaan valmisteilla. Aiheesta kiinnostuneet voivat jättää reittiehdotuksesta mielipiteitä tai kysymyksiä maanantaihin 4.12. asti. Tämän jälkeen suunnitelma tarkentuu ja etenee toteutukseen mahdollisesti vuoden 2024 aikana.

Liikuntapalvelut ja aluepalvelut ovat yhdessä kiinteistö- ja mittaustoimen sekä kaavoituksen kanssa selvittäneet kuluvan vuoden aikana maastoratsastukselle sopivaa aluetta kaupungin omistamilta mailta.

– Ratsastusreitille sopivimmaksi paikaksi valikoitui kaupungin luoteispuolella sijaitseva metsäinen ja rauhallinen alue, suunnitteluinsinööri Minna Kouva sanoo.

Neljän kilometrin mittainen ratsastusreitti on suunniteltu Rokintien, Säikäntien, Kulhastentien, Haapasaarentien ja Latokarintien rajaamalle alueelle. Reitti voitaisiin sijoittaa lähes kokonaisuudessaan nykyiselle polkuverkostolle.

– Ratsastusreitti on tarkoitus merkitä maastoon. Kyseisellä reitillä saisivat kulkea vain ratsastajat ja kävelijät, Kouva lisää.

Kouvan mukaan ratsukon vapaan tilan tarve uran kohdalla on 1,5 metriä leveyssuunnassa ja 3 metriä korkeussuunnassa, joten polkuosuuksia pitäisi raivata ennen reitin käyttöönottoa. Lisäksi pehmeitä, liukkaita ja kivisiä kohtia tulisi parantaa murskeella.

Alueelle saavutaan Rokintietä ja Säikäntietä pitkin. Ratsastusreitin läheisyyteen, Säikäntien alkupäähän, on alustavasti suunniteltu pysäköintialue huomioiden auton ja hevostrailerien yhdistelmät.

Kuulutus ja suunnitelma on julkaistu Rauman kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla, johon pääsee osoitteesta rauma.fi/kuulutukset. Suunnitelma on nähtävillä myös palvelupiste Pyyrmanissa osoitteessa Valtakatu 2 A.

Suulliset ja kirjalliset mielipiteet Salinkedon ratsastusreitin yleissuunnitelmaluonnoksesta tulee välittää palvelupiste Pyyrmaniin, puh. 02 834 5000, palvelupiste@rauma.fi tai kirjaamo.tevi@rauma.fi 4.12. klo 16 mennessä.

Kuulutus, valmisteilla oleva suunnitelma: Salinkedon ratsastusreitti
Salinkedon ratsastusreitin yleissuunnitelmaluonnos