Rauman Kanali kesällä 2024

Rauman Kanalin imuruoppaustyötä valmistellaan parhaillaan ja varsinainen ruoppaus alkaa lähipäivinä. Geotuubien välivarastointikenttä on valmistunut ja imuruoppausputkiston hitsaus- ja asennustyöt alkoivat maanantaina 24.6. Ennen ruoppauksen aloittamista imuputki asennetaan koko reilun kilometrin matkalle läjityskentälle saakka. Läjityskenttä sijaitsee Kanalinpuistossa pienvenesataman länsipuolella Kanalin varrella.

Rantamuurien vaurioitumisen estämiseksi ruoppausta ei tehdä puolta metriä lähempänä muuria. Sedimentin siirtoputki kulkee Kanalin reunamuurin vieressä vedessä. Ennen sedimentin ohjaamista geotuubeihin siihen sekoitetaan kuivumista nopeuttavaa polymeeria. Samentuman leviäminen Kanalissa estetään silttiverholla, joka asennetaan läjitysalueen purkuputkien läheisyyteen. Varmuudeksi geotuubialtaan läheisyyteen Kanaliin asennetaan myös öljynimeytyspuomi.

Imuruoppaus alkaa Vännin sillan kupeesta ja etenee kesän aikana Fyyrin sillalle saakka. Pitsiviikon aikana 20.7.–28.7. ruoppausta ei tehdä. Ruoppaustyöt päättyvät syyskuun alkuun mennessä, sillä niitä ei saa tehdä taimenten nousu- tai kutuaikana 1.4–15.6 ja 1.9–31.10. Ensi vuonna tehdään loppuosuus Vähämaanpuiston sillalle saakka.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä