Rauman kaupallisen keskustan kehittämisen kumppanuussopimus on siirtymässä Rauman Yrittäjät ry:ltä Rakastunut Raumaan ry:lle toimijoiden pyynnön perusteella. Kaupunginhallitus käsittelee siirtopyyntöä kokouksessaan maanantaina 13.5.

Rauman kaupunki kilpailutti kaupallisen keskustan kehittämistä koskevan sopimuksen vuodenvaihteessa. Kilpailutuksen perusteella sopimuskumppaniksi valittiin Rauman Yrittäjät. Yrittäjäyhdistyksessä keskustan kehittämistä toteutti Rakastunut Raumaan -toimikunta.

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen toimikunta on eriytetty Rauman Yrittäjät ry:stä ja se toimii nykyään omana yhdistyksenään. Rauman Yrittäjät ry on yhdessä Rakastunut Raumaan ry:n kanssa jättänyt kaupungille pyynnön siirtää kaupallisen keskustan kehittämistä koskeva sopimus Rakastunut Raumaan ry:lle.

– Siirto voi tulla kyseeseen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain pykälän 136 mukaisesti. Sopimuksen siirtyessä se siirtyy saman sisältöisenä sen ehtoineen ja rahoitusperusteineen, kaupunkikehityskoordinaattori Camilla Pihlman kertoo.