Rauman kaupungin elinvoimaohjelma on valmistunut. Elinvoimaohjelma linjaa keskeiset elinkeinopolitiikan toimenpiteet kaudelle 2022–2025 ja edistää kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista. Kaupunginhallitus käsittelee ohjelmaa kokouksessaan maanantaina 9.10.

– Rauman elinvoimaohjelma on tärkeä askel kaupungin kehittämisessä kohti entistä elinvoimaisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Tavoitteemme on vahvistaa Rauman vetovoimaa, lisätä kaupungin kilpailukykyä sekä edistää paikallista yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Ohjelman toteuttamiseen tarvitaan yhteistyötä kaupungin, yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden kesken, kaupunginjohtaja Esko Poikela kertoo.

Ohjelman tavoitteena on käytännön suunnitelmien avulla luoda Raumasta elinvoimainen kaupunki, joka houkuttelee yritystoimintaa, opiskelijoita ja uusia asukkaita niin Suomesta kuin ulkomailta. Kokonaisuus sisältää toimenpiteet ja mittarit, joiden avulla strategisia elinvoimatavoitteita pyritään saavuttamaan.

– Raumalla elinvoiman perustana nähdään aktiivinen elinkeinoelämä ja houkuttelevat työpaikat osaajille. Ohjelman laadintaan on osallistettu laajasti kaupungin eri sidosryhmiä ja elinkeinoelämän edustajia muun muassa työpajojen avulla, kaupunkikehitysjohtaja Satu Saarinen sanoo.

Elinvoimaisen Rauman strategiset tavoitteet tähtäävät monipuolisen työ- ja opiskelukaupungin, aktiivisen tapahtuma- ja kulttuurikaupungin sekä kansainvälisesti vetovoimaisen yrityskaupungin rakentamiseen.

– Näitä tavoitteita toteutetaan ja tuetaan koulutustarjonnan monipuolistamisella, monimuotoisella yritys- ja arkielämällä, kansainvälisyydellä ja monikulttuurisuudella, saavutettavuudella sekä elävää kaupunkia vahvistamalla, Saarinen kertoo.