Ajankohtaista

Rauman kaupungin organisaatiorakenteeseen tulossa muutoksia 1.1.2023 alkaen

Valkoinen Rauma-logo sinisellä pohjalla.

Sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstö sekä joukko tukipalvelutehtäviä hoitavia työntekijöitä siirtyy Satakunnan hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023 alkaen. Kaupungin toiminnan painopiste on jatkossa elinvoiman vahvistamisessa sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. Rauman kaupunginhallitus johtaa tehtäväkokonaisuutta 1.1.2023 alkaen.

Rauman kaupungin organisaatiorakenteesta ja hallintosäännöstä on laadittu muutoksen myötä päivitetyt luonnokset. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 7.11. ja esittää kaupunginvaltuustolle uuden organisaatiorakenteen ja hallintosäännön hyväksymistä.

Uudessa organisaatiorakenteessa esimerkiksi kansainvälisyys- ja maahanmuuttotehtävät sekä työllisyysasiat keskitetään kaupunkikehitysyksikköön synergiaetujen saavuttamiseksi. Kaupunkikehitys-palvelualue sijoittuu jatkossa kaupunginjohtajan alaisuuteen. Lisäksi joukko- ja henkilöliikennetehtävät siirtyvät kaupunkikehityksestä tekniselle toimialalle.

Hyvinvoinnin edistämisen tehtäväkokonaisuus siirtyi 1.9. kaupunkikehitysyksiköstä konsernipalvelut-toimialan tiedonohjaus-palvelualueelle.

Hyvinvointialueen muodostuminen vaikuttaa myös ruoka- ja puhtauspalvelujen toimintaan. Taseyksikön on tarkoitus muodostua 1.1.2023 alkaen toiminnan ohjauksen, ateriapalvelujen ja puhtauspalvelujen palveluyksiköistä. Kaupunki tuottaa jatkossa sivistystoimialan ateriapalvelut ja kaupungin toimitilojen puhtauspalvelut.

Kuntaan jää sosiaali- ja terveystoimialalle sijoittunut työllisyyskoordinaattorin vakanssi. Ympäristöterveydenhuollon palvelut hankitaan ostopalveluna ensi vuoden alusta lähtien Etelä-Satakunnan ympäristöterveyshuollon yhteistoiminta-alueelta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan toiminta päättyy 31.12.2022, kun tehtäväkokonaisuus siirtyy Satakunnan hyvinvointialueen vastuulle. Nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja ikäihmisten neuvosto jäävät kuntaan.

Hallintosääntöluonnokseen on tehty hyvinvointialueen tuomista muutoksista johtuvia sekä muita hallintoon, toimintaan ja ratkaisuvaltaan liittyviä täsmennyksiä. Lisäksi hallintosääntöluonnokseen on sisällytetty Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite nuorisovaltuuston edustajan aloitteenteko-oikeudesta kaupunginvaltuustossa.