Ajankohtaista

Rauman kaupungin ostolaskutiedot vuodelta 2022 on avattu

Valkoinen Rauma-logo sinisellä pohjalla.

Rauman kaupunki on avannut vuoden 2022 hankintojen ostolaskutiedot kirjanpidon laskurivitietoina kaupungin nettisivuilla osoitteessa rauma.fi/ostolaskut.

Avatut tiedot perustuvat tavaran- ja palveluntuottajilta saatuihin laskuihin, jotka kohdistuvat verovaroilla tehtäviin kaupungin investointeihin, käyttötalouden tuotteisiin, tarvikkeisiin, palveluihin tai muihin hyödykkeisiin.

Tiedot on koostettu kaupungin kirjanpitojärjestelmästä. Raportilla näkyvät eurosummat ovat arvonlisäverottomia. Aineistoa on tarvittaessa rajattu tietosuoja- ja liikesalaisuussyistä julkisuuslaki huomioiden. Aineistoissa ovat mukana ulkoisella rahoituksella rahoitetut hankinnat.

Vastaisuudessa edeltävän vuoden ostolaskutiedot julkaistaan vuotuisesti viimeistään tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen.

Käytäntö edistää verovarojen läpinäkyvää ja kustannustietoista käyttöä, vahvistaa avoimuutta ja luotettavuutta sekä edesauttaa kaupungin omaa toimintaa, johtamista, vaikuttavuuden arviointia ja hankintoja.

Ostolaskutietojen avaamisessa on noudatettu Kuntaliiton julkaisemaa ostolaskudatan avaamisen ohjeistusta. Rauman kaupunginhallitus on päättänyt kaupungin ostolaskutietojen julkaisemisesta 26.6.2023.