Rauman kaupunki uudistaa verkkosivustonsa kevään aikana. Kokonaisuuteen kuuluvat Rauma.fi ja Visitrauma.fi. Uudet verkkosivut on tarkoitus julkaista ennen juhannusta.

– Mittavaan projektiin ryhdyttiin teknisistä syistä. Kaupungilla nykyisin käytössä olevaa WordPress-julkaisualustaa ei enää kehitetä eikä se vastaa kaikilta osin verkkosivuilta vaadittavia teknisiä tarpeita, viestintäpäällikkö Raija Lehtorinne kertoo.

Rauman kaupungin verkkosivustokokonaisuuteen kuuluu tällä hetkellä kaksi pääsivustoa sekä useita erillissivustoja. Erillissivustot sulautuvat osaksi Rauma.fi- ja Visitrauma.fi-sivustoja.

– Kaupunki on saamassa nykyaikaiset, modernit sekä entistä paremmin kaupunkilaisia ja muita kohderyhmiä palvelevat verkkosivut. Myös uusi tapahtumakalenteri on tulossa, ja se otetaan käyttöön alkukesästä. Tapahtumakalenterin uudistuksesta tiedotetaan tarkemmin erikseen, Lehtorinne sanoo.

Tulevia sivustoja on suunniteltu viime syksystä lähtien yhteistyössä kaupungin eri toimialojen ja yksiköiden kanssa. Verkkosivu-uudistuksen projektiryhmään kuuluu viestintä- ja markkinointipalvelujen, matkailupalvelujen, tietohallinnon ja asianhallinnan edustajia.