Ajankohtaista

Rauman kaupunki ja Eurajoen kunta valmistelevat yhdessä Eurajoen kunnan jätehuollon järjestämistä 1.1.2023 alkaen

Erivärisiä jäteastioita rivissä.

Rauman seudun jätehuoltolaitos vastaa tällä hetkellä Rauman sekä kanta-Eurajoen jätehuollon järjestämisestä. Rauman kaupunki ja Eurajoen kunta valmistelevat parhaillaan sopimusta, jonka myötä myös Luvian alueen jätehuolto siirtyy Rauman seudun jätehuoltolaitoksen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Muutoksen myötä Rauman kaupunki toimii tulevaisuudessa Eurajoen jätehuoltoviranomaisena.

Eurajoen kunnanhallitus käsittelee sopimusta tiistaina 4.10. ja Rauman kaupunginhallitus lokakuussa. Molempien osapuolten valtuustot päättävät asiasta loppuvuoden aikana.

– Eurajoen kunnan osalta kysymyksessä on toiminnan keskittäminen kunnan osittain omistamaan liikelaitokseen. Nykyinen jätteenkuljetusmalli säilyy Eurajoella toistaiseksi ennallaan, Eurajoen kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi sanoo.

Eurajoella on kiinteistöjen järjestämä jätteenkuljetus ja ekomaksu, jolla katetaan tiettyjen jätehuoltopalveluiden, kuten vaarallisten jätteiden keräyksen, kulut. Näihin ei ole tulossa muutoksia tämän sopimuksen yhteydessä.

– Myös tekstiilinkeräysastioita sijoitetaan Eurajoen alueelle. Hevossuon jäteaseman vastaanottopalvelut pysyvät ennallaan, liikelaitosjohtaja Jukka Vastamäki Rauman kaupungilta sanoo.

Tuleva muutos ei vaikuta raumalaisten arkeen. Yhteistyön seurauksena esimerkiksi Eurajoella sijaitsevien kierrätyspisteiden palvelutaso arvioidaan ja tarvittaessa vaihdetaan astioita ja opasteita.

– Valmistelutyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä Eurajoen kunnan kanssa ja yhteistyön lisääminen varmistaa Rauman seudun jätehuoltolaitoksen toimintaedellytyksiä, Vastamäki kertoo.

Hevossuon jäteasemalle saapuvan jätteen määrä kasvaa, mikäli tulevaisuudessa koko Eurajoen alueen jätteet tuodaan Hevossuon jäteasemalle. Polttokelpoinen jäte toimitetaan tässäkin tapauksessa Lounavoiman jätteenpolttolaitokselle poltettavaksi.