Ajankohtaista

Rauman kaupunki kartoittaa kuntalaisten hyvinvointia kyselyn avulla

Vanha Rauma Pitsiviikko

Rauman kaupunki kartoittaa kuntalaisten hyvinvointia hyvinvointikyselyllä, joka on osa Rauman uutta kaupunkistrategiaa konkretisoivan hyvinvointiohjelman valmistelua. Uuden strategian mukaisesti Rauman tavoitteena on olla pitovoimainen kaupunki, jonka hyvä ja turvallinen arki saa asukkaat viihtymään kotikaupungissaan ja houkuttelee myös muuttamaan Raumalle.

Hyvinvointiohjelma toteuttaa strategian tavoitteita hyvinvoivasta, aktiivisesta ja osallistavasta Raumasta.

Ensimmäisen kerran Raumalla toteutettavan Hyvinvointikyselyn tarkoituksena on kuulla kuntalaisten omia tuntemuksia hyvinvoinnistaan ja elintavoistaan sekä selvittää, mitkä toimet voisivat lisätä heidän hyvinvointiaan.

Kyselyn erityisinä kohderyhminä ovat nuoret ja työikäiset aikuiset, mutta kaikenikäiset voivat jättää vastauksensa. Vastausaika on 13.–30.10. Vastaaminen on mahdollista myös kaupungin kirjastoissa ja palvelupiste Pyyrmanissa.

– Kysely toteutetaan sähköisenä ja kuntalaisten toivotaan jakavan sitä myös eteenpäin. Kyselyyn vastataan nimettömänä, ja siinä ei kerätä henkilötietoja. Vastaaminen on hyvä tilaisuus tarkastella omaa hyvinvointiaan ja vaikuttaa sen edistämiseen Raumalla, strateginen asiantuntija Kristiina Kuusio sanoo.

Tulokset julkaistaan joulukuussa, jolloin vastaajat voivat arvioida omaa kokemustaan kunnan yleiseen keskiarvoon.

Kysely löytyy osoitteesta rauma.fi/hyvinvointi.