Asuminen ja ympäristö

Rauman kaupungin erityispiirteet

Rauman kaupunki sijaitsee Satakunnan eteläosassa Selkämeren itärannalla. Rauman erityispiirteitä ovat kaksi UNESCOn maailmanperintökohdetta, hyvin säilynyt puutaloalue Vanha Rauma ja pronssikautinen hautaröykkiöalue Sammallahdenmäki.

Rauma on aktiivinen yrittäjyys- ja teollisuuskaupunki. Kesäisin Pitsiviikko kokoaa yhteen paljon eri-ikäisiä matkailijoita. Kuntalaisten hyvinvoinnin lähtökohdat ovat elinvoimainen työllisyystilanne, aktiivinen kulttuuri- ja matkailupalvelutarjonta, ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet sekä laaja valikoima harrastusmahdollisuuksia.

Rauman kaupungin strategiassa koko yhteisön tavoitteena on hyvinvoiva Rauma. Hyvinvointiohjelma kokoaa keskiset hyvinvointi-indikaattorit ja linjaa hyvinvointijohtamisen painopistealueita ja käytäntöjä. Ohjelmaa arvioidaan vuosittain osana talousarvioprosessia.

Väestötieto

Väestötietoihin voi tutustua Rauman kuntakortin avulla.

Hyvinvointiohjelman strategiset painopistealueet 2019-2021

  1. Hyvinvoiva kuntalainen
    1. Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen
    2. Syrjäytymisen ehkäisy
    3. Turvallisuuden lisääminen
  2. Aktiivinen kuntalainen
  3. Osallistuva ja liikkuva kuntalainen
  4. Viihtyvä kuntalainen

Keskeiset hyvinvoinnin vahvuudet ja haasteet 2020

Vahvuudet Haasteet

Talous ja elinvoima

Teollisuustyöpaikkojen osuus on korkea ja lainakanta matala verrattuna koko maan keskiarvoon. Väkiluku on aleneva ja ikärakenteessa yli 65-vuotiaiden osuus lisääntyy. Koulutustaso on alhaisempi kuin maassa keskimäärin.

Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet

Noin 75 % nuorista on tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä;
monipuoliset harrastamismahdollisuudet, harrastuspassi käytössä.
Ylipainoisuus, elämänhallinta, päihdemyönteisyys ja nuuskan käyttö on nousussa. Hengästyttävää liikuntaa harrastavien osuus on laskenut.
Some-ilmiöt ja kiusaaminen ovat haasteina..

Nuoret aikuiset

Noin 76 % ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista on tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä. Ylipainoisuus, laittomia huumeita kokeilleiden osuus on noussut.
Haasteet arjen hallinnassa: syöminen, liikunta, nukkuminen.

Työikäiset

Työllisyystilanne on parantunut. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden osuus on noussut.
Alkoholinkäyttö ja liikkumattomuus ovat haasteina.

Ikäihmiset

Laitoshoidossa asuvien osuus on vähentynyt. Väestön ikääntyminen ja lisääntynyt palvelujen tarve ovat haasteina.

Kaikki ikäryhmät

Sairastavuusindeksi on yleisellä tasolla hyvä.
Päihtyneiden säilöönotot ovat nousseet (2018),
tupakoijien osuus laskenut kaikissa ikäryhmissä.
Elämänhallinta eri väestöryhmissä, alhainen koulutustaso sekä erilaiset riippuvuudet ovat haasteina.