Asuminen ja ympäristö

Rauman kaupungin erityispiirteet

Rauman kaupunki sijaitsee Satakunnan eteläosassa Selkämeren itärannalla. Rauman erityispiirteitä ovat kaksi UNESCOn maailmanperintökohdetta, hyvin säilynyt puutaloalue Vanha Rauma ja pronssikautinen hautaröykkiöalue Sammallahdenmäki.

Rauma on aktiivinen yrittäjyys- ja teollisuuskaupunki. Kesäisin Pitsiviikko kokoaa yhteen paljon eri-ikäisiä matkailijoita. Kuntalaisten hyvinvoinnin lähtökohdat ovat elinvoimainen työllisyystilanne, aktiivinen kulttuuri- ja matkailupalvelutarjonta, ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet sekä laaja valikoima harrastusmahdollisuuksia.

Rauman kaupungin strategiassa koko yhteisön tavoitteena on hyvinvoiva Rauma. Hyvinvointiohjelma kokoaa keskiset hyvinvointi-indikaattorit ja linjaa hyvinvointijohtamisen painopistealueita ja käytäntöjä. Ohjelmaa arvioidaan vuosittain osana talousarvioprosessia.

Väestötieto

Väestötietoihin voi tutustua Rauman kuntakortin avulla.

Hyvinvointiohjelma

Hyvinvointiohjelman 2022 – 2025 valmistelu käynnistyy syksyllä 2022 osana strategian toimeenpanoa.

Hyvän mielen kunta

Rauman kaupunki on mukana Mieli ry:n Hyvän mielen kunta -hankkeessa. Hanke huomioidaan kaupungin hyvinvointiohjelman laadinnassa.