Ajankohtaista

Rauman kaupunki lisää led-valaistusta useisiin kohteisiin vuonna 2024

Katuvalo Vanhan Rauman talon seinässä.

Rauman kaupungin kaduilla, teillä, puistoissa ja lenkkipoluilla on yhteensä 20 000 valaisinpistettä. Osassa kohteista on vielä käytössä elohopeahöyrylamppuja, mutta ne vaihdetaan vaiheittain led-valoiksi. Tänäkin vuonna valaistuksia uusitaan useilla alueilla ympäri kaupunkia.

Monnan, Vasaraisten ja Nihattulan sähköverkkoja kaapeloidaan ja samassa yhteydessä asennetaan myös Rauman kaupungin katuvalokaapelit sekä uudet led-valot alueelle. Vakka-Suomen Voima Oy:n kanssa tehtävä yhteisurakka aloitettiin vuonna 2023, ja se valmistuu vuoden 2024 aikana.

Kortelan alueella kunnostetaan kaupungin katuvaloverkkoa ja valot vaihdetaan ledeiksi. Vakka-Suomen Voima Oy:n kanssa yhteistyössä tehtävä valaistusurakka valmistuu kuluvana vuonna.

Otantiellä välillä Suokarinkatu–Suvitie valaistuksen uusiminen aloitettiin vuonna 2023, ja asennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Suokarinkadulla välillä Otantie–Rihtniemenkatu työt ovat jo valmistuneet.

Vanhankirkonkadun katuvalaistuksen uusimistyöt aloitettiin vuonna 2023 välillä Anundilankatu–Isoraastuvankatu, Isoraastuvankadulla välillä Eteläpitkäkatu–Kauppakatu ja Pappilankadulla välillä Eteläpitkäkatu–Kauppakatu. Valaistukseen liittyvät kytkentä- ja asennustyöt ovat vielä käynnissä.

– Vanhankirkonkadun valaistuksen saneerausta on tarkoitus jatkaa tänä vuonna välillä Isoraastuvankatu–Kalatori. Vanhankirkonkadulla kaikki valaisimet sijaitsevat talojen seinissä, rakennuttajainsinööri Leena Ruusu-Viitanen kertoo.

Luoteisväylän kevyen liikenteen väylän valaistus uudistuu vuonna 2024 välillä Tynnyritehtaan kiertoliittymä–Hirvitien kiertoliittymä. Urakan suunnittelu on käynnissä, ja siitä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

– Lisäksi keskusta-alueen kaduilla on tarkoitus vaihtaa noin 200 valaisimeen ledit vanhojen elohopeahöyrylamppujen tilalle. Myös Kollan, Lapin ja Pyytjärven kuntoratojen valaistuksissa on uusimisen tarvetta. Näistä saneerauskohteista päätetään tarkemmin kevään aikana, Ruusu-Viitanen sanoo.

Vuoden 2023 aikana valaistusta uusittiin

  • Lähdepellon kuntoradalla ja tekojäällä.
  • Äijänsuon stadionilla.
  • Kanalinrannassa Kipparinpuiston rantapolun suoralla. Rakennuttajana toimi Wihertoimi ja urakoitsijana Vertek Oy.
  • Kinnolla, jossa rakennusurakka käsitti Kinnon kaupunginosan katuvalaistuksen saneerauksen Näätäpolulla, Hippulanvaheella, Kinnontiellä, Vähäkinnonpolulla, Rapalantiellä ja Viertovaheella.
  • Kappelinluhdan alueella kevyen liikenteen väylillä välillä Luoteisväylä–Hirvitie sekä Oravapolulla välillä Hirvitie–Peuratie.
  • Paroalhonkadulla välillä Kourujärvenkatu–Päiväsenkatu ja Kourujärvenkadulla välillä Monnankatu–Pitkäjärvenkatu.