Ajankohtaista

Rauman kaupunki on neuvotellut vapautuksen Lakarin väestönsuojan rakentamisesta

Valkoinen Rauma-logo sinisellä pohjalla.

Rauman kaupunki on neuvotellut HKScanin ja Kiinteistö Oy Lakarinkadun kanssa vapautuksesta väestönsuojan rakentamisvastuusta Lakarin teollisuusalueelle. Kaupunki on esittänyt vapautumista kaikista rakentamiseen liittyvistä velvoitteista maksamalla mainituille kiinteistönomistajille kertakorvauksen. Rauman kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 12.2.

Toimijoiden vuokrasopimusten solmimisen yhteydessä on alun perin sovittu, että kaupunki rakennuttaa Lakarin alueelle yhteiskäyttöiset väestönsuojatilat, joista tarjotaan kyseisille toimijoille kulloisenkin tarpeen mukaisia tiloja. Alkuperäisen suunnitelman tavoitteena on ollut löytää alueelle sijoittujia, jotka voisivat omassa toiminnassaan hyödyntää yhteiskäyttöisiä suojatiloja ja samalla osallistua niiden kustannuksiin. Hanke ei ole kuitenkaan edennyt siten, että väestönsuojatilojen lisäksi muuta tilaa sisältävää kokonaisuutta olisi taloudellisesti mahdollista tai tarkoituksenmukaista rakentaa.

Kertakorvauksen suuruudeksi esitetään 461 000 euroa, joka vastaa noin kolmasosaa suunnitellun väestönsuojatilan arvioiduista rakentamiskustannuksista. Kiinteistöjen omistajat ovat tämän jälkeen itse velvollisia järjestämään viranomaisvaatimukset täyttävät väestönsuojatilat. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto.