Rauman kaupunki on saamassa kansainvälisen Facilitation Impact Awards -palkinnon Rauma 2030 -kaupunkistrategian suunnitteluun ja käyttöönottoon liittyneestä positiivisia tuloksia aikaan saaneesta fasilitointityöstä. Palkinnon myöntää The International Association of Facilitators (IAF). Tunnustukset jaetaan sähköisessä palkintogaalassa torstaina 2.11. klo 15.

Palkinnot perustuvat IAF:n jäsenten suorittamaan vertaisarviointiin. Kilpailussa jaetaan hopea-, kulta- ja platinapalkinnot, jotka ovat tunnustuksia palkittavien organisaatioiden ja niitä avustaneiden fasilitointiammattilaisten saavutuksille.

Kansainvälinen Facilitation Impact Awards -kilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Tänä vuonna palkitaan yhteensä 12 toimijaa, jotka ovat Kanadasta, Yhdysvalloista, Singaporesta, Hong Kongista, Etelä-Koreasta, Kiinasta, Saksasta ja Suomesta. Mukana on seitsemän voittoa tavoittelematonta organisaatiota, kolme julkishallinnon organisaatiota, yksi pk-yritys ja yksi suuryritys. Rauman kaupunki on ainoa kuntaedustaja.

– Olemme erittäin innoissamme tulossa olevasta kansainvälisestä tunnustuksesta ja odotamme palkintogaalassa julkistettavaa sijoitustamme. Suuret kiitokset jo nyt fasilitaattorina toimineelle Xpedio Oy:n Mirjami Sipponen-Damontelle, kaupungin laajennetulle johtoryhmälle, koko henkilöstölle ja ulkoisille sidosryhmille, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti strategiamme toteutukseen, konsernipalveluiden toimialajohtaja Sari Salo toteaa.

Rauma hyödynsi osallistavaa fasilitointia kaupunkistrategian toimenpiteiden ja ohjelmien suunnitteluun, johon kutsuttiin mukaan sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä. Yhdessä fasilitaattorin kanssa toteutettiin strategiaseminaari ja työpajoja, joiden tuloksena valmisteltiin kaupunkitason toimenpiteitä muun muassa kuntalaisilta tulleiden ehdotusten toteuttamiseen.

– Fasilitoitujen seminaarin ja työpajojen avulla osallistimme ja sitoutimme strategian jalkauttamiseen aikaisempaa huomattavasti tehokkaammin kaupunkiorganisaation johtavia viranhaltijoita ja saimme yhdessä aikaan suunnitelmallisia, tavoitteellisia ja konkreettisia toimenpiteitä ja käytäntöjä. Myös ulkopuoliset sidosryhmämme ovat olleet mukana koko kaupungin eteen tehtävässä yhteistyössä ja erityisesti strategiaa tukevien ohjelmien valmistelussa, konsernipalveluiden toimialajohtaja Sari Salo kertoo.

Saatujen oppien avulla toteutettiin myös muun muassa läpi organisaation henkilöstö- ja esimiesinfotilaisuudet sekä palvelualueiden ja yksiköiden strategiakeskustelut. Lisäksi käynnistettiin kaupungin kaikkien johtoryhmien yhteiset säännölliset tapaamiset, jotta strategian toteuttaminen aktivoituu entistä tiiviimmin jokapäiväiseen toimintaan.

– Olen tosi iloinen siitä, että Rauman kaupunki päätti lähestyä strategiatyötä nimenomaan vahvasti osallistavalla otteella. Kokemukseni mukaan aidot muutokset syntyvät silloin, kun eri sidosryhmiin kuuluvia ihmisiä kuunnellaan ja heidät otetaan mukaan vaikuttamaan. Juuri näin Raumalla tapahtui ja oli hienoa saada olla mukana tässä matkassa. Oman kehittymiseni kannalta on tärkeää myös saada ulkopuolista palautetta omasta toiminnasta. Kilpailussa mukana oleminen oli eräänlainen ulkopuolinen, kansainvälinen laaduntarkastus omalle fasilitointityölle, Mirjami Sipponen-Damonte toteaa.

Fasilitointi on ryhmän ohjaamista kohti tavoitetta edistämällä samalla jokaisen ryhmän jäsenen aktiivista ja tasa-arvoista osallistumista. Tämä tapahtuu huolellisella prosessin suunnittelulla, erilaisten ryhmätyömenetelmien avulla sekä vaikuttamalla turvallisen ja osallistavan ilmapiirin luomiseen ja ylläpitämiseen.

Linkki Facilitation Impact Awards -verkkosivulle, josta löytyvät palkittavien esittelyt.