Rauman kaupunki selvitti kuntalaisten tyytyväisyyttä kaupungin teknisiin palveluihin Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen avulla. Kysely lähetettiin 1000 satunnaisesti valitulle kuntalaiselle touko-kesäkuussa 2022. Vastauksia tuli 280 ja vapaita kommentteja 87. Tekninen valiokunta käsittelee vastauksia kokouksessaan tiistaina 10.10.

Rauma on ollut mukana tutkimuksessa joka toinen vuosi vuodesta 2000 lähtien. Kyselyssä selvitettiin laajasti asukkaiden mielipiteitä ja tyytyväisyyttä kuntien teknisistä palveluista asteikolla 1–5. Tyytyväisyyttä kysyttiin muun muassa alueiden siisteyteen, liikennealueiden kuntoon ja kunnossapitoon, puistoihin ja ulkoliikuntapaikkoihin sekä katuvalaistukseen liittyen.

– Tyytyväisimpiä vastaajat olivat keskusta-alueen puistoihin ja katuvalaistukseen, joiden arvosana oli yli neljän. Asuntoalueiden puistoihin ja katuvalaistukseen ei olla aivan yhtä tyytyväisiä arvosanan ollessa niissä kuitenkin selvästi yli kolmen, kunnallistekniikan johtaja Jaakko Aerila kertoo.

Tyytyväisiä vastaajat olivat myös ulkoliikuntapaikkoihin, kuten urheilu- ja pelikenttiin sekä kuntoratoihin ja ulkoilureitteihin, joiden arvosanat olivat lähellä neljää.

Eniten tyytymättömyyttä ilmeni asuinkatujen kunnossa sekä asuinkatujen lumen aurauksessa, joiden arvosana oli alle kolme. Tyytymättömiä vastaajat olivat myös jalankulku- ja pyöräteiden liukkaudentorjuntaan ja lumen auraukseen, joissa arvosana oli vain hieman yli kolme.

– Talvikunnossapitoon liittyvää tyytymättömyyttä selittää osaltaan edeltänyt vaikea talvi, mistä on mainittu myös raportissa, Aerila sanoo.

Kyselyvastauksissa tuli myös vapaita kommentteja, joita on käyty läpi kaupungin aluepalveluissa. Kommenttien avulla on suunniteltu ja toteutettu eri kunnostuskohteita eri puolilla kaupunkia vuosien 2022–2023 aikana. Näitä ovat esimerkiksi

  • Nallepolun leikkipuiston kunnostus, toteutettu vuonna 2022
  • Kiinteiden penkkien määrän lisäys, vuonna 2023 asennettu 27 uutta penkkiä
  • Vanhakirkonkadun ulkovalaistuksen saneeraus, käynnistetty vuonna 2023

Tulevia toteutettavia kohteita ovat esimerkiksi

  • Tuomolantien leikkikentän toiminnallisuuden tarkastaminen 2024
  • Saaristokadun peruskunnostus osana Otan alueellista peruskunnostusta, joka alkaa 2024
  • Töyryntien peruskunnostus osana peruskunnostusohjelmaa, aikataulu tarkentuu myöhemmin
  • Polarin alueen leikkipuistolle varattu tilaa Aronahde-Nanu kaavassa