Rauman kaupunki määritti suoraan omistamiensa noin 350 rakennuksen arvot. Rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala on noin 237 000 neliömetriä. Omaisuuden jälleenhankinta-arvo on noin 550 miljoonaa euroa ja tekninen arvo noin 377 miljoonaa euroa. Jälleenhankinta-arvon mukainen neliöhinta on 2 316 €/m2, ja teknisen arvon mukainen neliöhinta 1 589 €/m2.

Samalla määriteltiin rakennusten korjausvelka ja kuntoluokitukset. Rakennusomaisuuden keskimääräinen kuntoluokka on 68,6 %. Korjausvelkaa kuntoluokan 75 % tavoitetasoon on noin 54 miljoonaa euroa eli 226 €/m2. Määrityksen suoritti julkisen sektorin kiinteistökannan arviointeihin erikoistunut Trellum Consulting Oy.

Parhaimmassa kunnossa ovat päiväkodit, joiden keskimääräinen kuntoluokka on 77 %. Huonoin kuntoluokitus puolestaan on terveydenhuollon rakennuksilla, joiden keskimääräinen kuntoluokka on 52 %. Pinta-alaltaan eniten kaupunki omistaa koulurakennuksia, joiden kuntoluokka on keskimäärin 72 %.

– Kaupungin omistama rakennuskanta on kaiken kaikkiaan tyydyttävässä kunnossa, ja korjaus- ja perusparannustarpeita on paljon. Suurimmat investointitarpeet osuvat terveyskeskuksen pääasemaan sekä Aronahteen koulukiinteistöön, joka on tällä hetkellä purkulistalla. Purkulistalla on myös muita erittäin heikkokuntoisia rakennuksia, joiden purkaminen tulee muokkaamaan omaisuuden rakennetta huomattavasti nykyistä paremmaksi, tilapalvelujohtaja Olli-Pekka Kumpula kertoo.