Henkilöliikenteen kehittäminen on yksi Rauman kaupungin edunvalvonnan kärkihankkeista. Kehitystyön yhtenä tavoitteena on parantaa myös Rauman sisäisiä liikkumismahdollisuuksia. Perinteisen paikallisliikenteen korvaajaksi on ideoitu uutta teknologiaa hyödyntäviä kutsuliikennepalveluita, jotka palvelisivat samalla kaupungin toimialojen henkilökuljetuksia. Rauman kaupunki toteutti kevään aikana kutsuliikenteen simulointiprojektin yhdessä Kyyti Group Oy:n kanssa.

Projektissa selvitettiin, voisiko avoin kutsuliikenne tarjota parempia liikkumispalveluita. Samalla tarkasteltiin, millaisia vaikutuksia kutsuliikenteellä olisi henkilökuljetusten kustannuksiin.

– Simuloinnin lähtöaineistona olivat nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelujen kuljetukset, palveluliikenteen matkat sekä otos henkilöliikennetutkimuksesta vuodelta 2016, liikennesuunnittelija Julius Tavasti kertoo.

Kutsuliikennepalvelujen simuloinnin tulokset olivat rohkaisevia. Rauman tämän hetken sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilökuljetuksissa voitaisiin saada kustannussäästöjä, jos liikenne avattaisiin kaikille avoimeksi.

Jos palvelua lisätään ilta-ajoille ja viikonlopuille, bruttokustannukset nousisivat nykyisiin palveluliikenteen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilökuljetuksiin verrattuna. Samaan aikaan ilta- ja viikonloppuliikenteestä voitaisiin kuitenkin saada kustannussäästöjä vähentämällä reittijoukkoliikenteen tarjontaa.

– Lopulliset kustannusvaikutukset tietysti riippuvat siitä, kuinka hyvin asiakkaat löytäisivät palvelun pariin, Tavasti sanoo.

Uudenlainen kutsuliikenne voisi tarjota parempia liikkumismahdollisuuksia esimerkiksi autossa matkustajina kulkeville nuorille ja autottomille ostos-, asiointi- ja vapaa-ajan matkoille niin iltaisin kuin viikonloppuisinkin. Nykyaikaisella teknologialla ovelta ovelle kuljettava avoin kutsuliikenne on toteuttavissa tavalla, joka palvelee erilaisia käyttäjäryhmiä.

– Uskon, että avoimen kutsuliikenteen kehittäminen tulee olemaan monessa kunnassa paras tapa yhdistää nykyiset kuljetukset kustannustehokkaasti ja parantaa palvelutarjontaa tasa-arvoisesti kaikille käyttäjäryhmille, simulointihankkeesta vastannut Kyyti Group Oy:n tuotejohtaja Johanna Taskinen kertoo.

Kyyti Group Oy on toteuttanut vastaavia simulointeja myös Lapualla, Janakkalassa, Hämeenlinnassa ja Hattulassa. Tulokset ovat samansuuntaisia kuin Raumalla.

– Kilpailutamme seuraavien vuosien aikana useita henkilöliikennepalveluita. Paikallisliikenteen kokonaisuuden suunnittelu on käynnistymässä. Ennen vuoden päästä koittavaa kilpailutusta kaupungilla on kiinnostusta pilotoida ja suunnitella yksityiskohtaisemmin uudenlaisia liikenteen palveluita, Julius Tavasti toteaa.

Rauman kutsuliikenteen simulointiraportti