Місто Раума готується прийняти тих, хто рятується від війни в Україні

Город Раума готовится принять людей, бегущих от войны в Украине

Rauman kaupunki valmistautuu vastaanottamaan Ukrainan sotaa pakenevia. Kaupungin eri palvelut suunnittelevat toimenpiteitä, joiden on tarkoitus helpottaa ukrainalaisten tuloa. Kaupunki tekee yhteistyötä Rauman seurakunnan ja Suomen Punaisen Ristin kanssa.

Turvapaikkaa hakeneiden ja oleskeluluvan saaneiden majoittamisesta vastaavat ensisijaisesti Suomen maahanmuuttovirasto Migri ja sitä kautta vastaanottokeskukset. Turvapaikanhakijaksi rekisteröityminen tapahtuu poliisiviranomaisen kautta.

Rauma on varautunut tarjoamaan tilanteen sitä vaatiessa majoitusta kunnan alueella oleskeleville, joilla ei ole muuta majoitusta Raumalla. Rauma tekee tällaisissa tilanteissa tiivistä yhteistyötä vastaanottokeskuksen kanssa. Lähin vastaanottokeskus on Porissa ja sitä ylläpitää Suomen Punainen Risti.

Osa Ukrainasta tulevista saattaa majoittua sukulaisten ja ystävien luona ilman minkään virallisen tahon apua. Ukrainan kansalainen, joka saapuu Suomeen Venäjän hyökkäyksen takia, voi tällä hetkellä oleskella maassa viisumivapaasti tai jättää turvapaikkahakemuksen.

Sosiaalisessa mediassa ja verkossa on ryhmiä, joissa tarjotaan yksityismajoitusta. Kaupunki ohjaa tällä hetkellä apua hakevia ensisijaisesti turvapaikkamenettelyyn ja sitä kautta vastaanottokeskuksen kautta hoidettaviin asumisjärjestelyihin.

Maahanmuuttoviraston toimintaohjeet löytyvät osoitteesta https://migri.fi/-/toimintaohjeita-jos-saavut-ukrainasta-suomeen

Інструкції для тих, хто приїжджає у Фінляндію з України

Miten kansalaiset ja yritykset voivat auttaa Ukrainaa ja ukrainalaisia?

Esimerkiksi Suomen Punainen Risti, Kirkon ulkomaanapu ja UNICEF ovat tunnettuja, luotettavia tahoja, joiden kautta voi tukea sodassa olevaa maata. Ensisijaisesti järjestöissä toivotaan rahallista tukea, joka voidaan täsmällisesti kanavoida apua tarvitseville tai tiettyihin tarvikkeisiin. Jotkut järjestöt ovat käynnistäneet lipaskeräyksiä, ja heille voi lahjoittaa aikaa toimimalla lipaskerääjänä. Järjestöjen vapaaehtoisrekistereihin voi ilmoittautua avunantajaksi tulevia tarpeita varten.  Tällä hetkellä ei ole tarvetta kerätä kuntalaisilta tarvikkeita.

Suomen Punainen Risti on perustanut valtakunnallisen infopisteen, joka vastaa kysymyksiin ja kokoaa tietoa tarjottavasta avusta. Infopisteen perustamista pyysi Maahanmuuttovirasto Migri, joka on pyytänyt SPR:ää lisäksi kanavoimaan keskitetysti koko Suomen auttajia.

punainenristi.fi/ukrainainfo

Jos järjestän kuljetuksia ja tuon ukrainalaisia Suomeen, mitä teen?

Lukuisat toimijat ja yksityishenkilöt ovat kertoneet hakevansa Ukrainasta Venäjän hyökkäyksen takia paenneita ihmisiä Suomeen. Maahanmuuttovirasto Migri pyytää, että heille ilmoitetaan vapaaehtoisilla kuljetuksilla saapuvista ukrainalaisista.

Maahanmuuttovirasto Migrin tiedote 3.3.2022: Ilmoita Ukrainasta saapuvien kuljetuksista Maahanmuuttovirastolle ennakkoon

Mistä saan ajankohtaista tietoa pakolaisasioihin liittyen?

Suomen Maahanmuuttovirasto Migrin verkkosivuilta saa ohjeita ja neuvoja siitä, kuinka on hyvä toimia vieraaseen maahan tullessa. Tietoja on sekä suomeksi että englanniksi. Sivuilla myös neuvoja Ukrainan tilanteeseen liittyen muun muassa turvapaikanhausta, oleskeluluvasta, avustuksista, lahjoituksista ja auttamisesta.

Usein kysyttyä: Venäjän hyökkäys Ukrainaan | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Mihin voi ottaa yhteyttä, jos sota Ukrainassa ahdistaa ja tarvitsen tukea?

Muuttunut maailmantilanne voi herättää huolta ja pelkoa. Tarjolla on keskusteluapua ja tukea kansainvälisten tapahtumien käsittelemiseen. Alle on koottu keskusteluavun paikkoja sekä linkkejä tuen pariin.

https://www.rauma.fi/ajankohtaista/raumalaisille-tarjotaan-keskusteluapua-ja-tukea/ tietoa suomeksi

Olen saapunut Ukrainasta Raumalle ja järjestän majoituksen itse, miten toimin?

Jos asut yksityismajoituksessa esimerkiksi sukulaisten, puolison tai tuttavien luona ja olet rekisteröitynyt poliisiviranomaiselle turvapaikanhakijaksi, sinut ohjataan ilmoittautumaan vastaanottokeskukseen.

Turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakevalla on aina mahdollisuus majoittua vastaanottokeskuksessa. Turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakeva voi kuitenkin järjestää majoituksensa myös itse, jolloin sitä kutsutaan yksityismajoitukseksi. Yleensä yksityismajoituksessa majoitutaan sukulaisten, puolison tai tuttavien luona. Yksityismajoitus voi tapahtua vuokra- tai alivuokrasuhteena tai turvapaikkaa hakeva voi majoittua yksityishenkilön luona niin sanotussa kotimajoituksessa, jolloin majoittumisesta ei pyydetä korvausta. Majoituskohteen pitää olla asuintilaksi soveltuva ja sillä pitää olla virallinen osoite.

Yksityismajoituksessa asuva turvapaikkaa hakeva rekisteröidään yksityismajoituskohdetta lähimmän vastaanottokeskuksen kirjoille. Majoituksensa itse järjestävä saa muut vastaanottopalvelut kuin majoituksen ja siihen mahdollisesti liittyvät ateriat siltä vastaanottokeskukselta, jonka asiakkaaksi hänet on rekisteröity. Yksityismajoituksessa asumista tai sen järjestämistä ei tueta taloudellisesti.

Millaisia sosiaali- ja terveyspalveluita ukrainalaisten on mahdollista saada?

Oikeutta kunnan palveluihin määrittää henkilön oleskelustatus. Kaikilla kunnan alueella oleskelevilla on oikeus kiireellisiin ja välttämättömiin sosiaali- ja terveyspalveluihin oleskelustatuksesta riippumatta.

Millä aikataululla ukrainalaislapset pääsevät varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen piiriin?

Rauman sivistystoimiala on omalta osaltaan valmistautunut ja seuraa tilannekuvaa.

Saako Raumalla palveluita ukrainaksi?

Viranomaisasioinnissa käytetään aina tarvittaessa apuna oman kielistä tulkkia ja nykyään on laajasti käytössä muun muassa erilaisia mobiilisovelluksia.