Rauman kaupunki on toteuttanut kesäteekkarikampanjaa kahdeksan vuoden ajan. Tavoitteena on kannustaa nuoria työllistymään raumalaisiin yrityksiin, tuoda Raumalle osaavaa työvoimaa sekä lisätä Rauman kaupungin tunnettuutta teknillisten alojen opiskelijoiden keskuudessa.

Kesäteekkarikampanjaan osallistuville, raumalaisiin yrityksiin työllistyville teekkariopiskelijoille on tarjottu vuokra-asunto sekä kaupunkiliikenteen bussikortti tai polkupyörä ilmaiseksi kolmen kuukauden ajaksi. Vuosien 2017–2024 aikana kampanjaan on osallistunut kaikkiaan 167 opiskelijaa.

– Tämän vuoden kampanjassa oli jaossa 30 paikkaa ja hakemuksia saimme reilut 40. Ennätyksellinen hakemusmäärä kertoo kampanjan suosiosta ja tunnettuudesta opiskelijoiden keskuudessa. Erityisen ilahduttavaa on se, että tänä vuonna kampanjaan osallistuu seitsemän teekkaria, jotka olivat mukana myös viime vuonna. Tämä kertoo Rauman kaupungin ja alueen yritysten vetovoimasta, yritysasiantuntija Heikki M. Nurmi toteaa.

Kampanjan avulla on onnistuttu muodostamaan yhteydet teknillisiin yliopistoihin ja niissä toimiviin kiltoihin ja ainejärjestöihin. Kampanjaa toteutetaan yhteistyössä Raumalla toimivien yritysten kanssa. Useat yritykset ovat olleet mukana jo monen vuoden ajan.

– Steerpropilla kesätöissä olleet teekkarit ovat hyödyntäneet kampanjaa usean vuoden ajan, kuten myös tänä vuonna. Kesäteekkarikampanja on selkeä houkutustekijä, kun haastattelemme kesätyöntekijöitä. Nykyään suuri osa kesätöitä hakevista teekkareista ovatkin kampanjasta jo etukäteen tietoisia. Työnantajana olemme kokeneet kampanjan erittäin hyödylliseksi ja saaneet sitä kautta myös Raumalle pysyvästi muuttaneita työntekijöitä vakituisiin työsuhteisiin, Steerpropin teknologiajohtaja Janne Martikainen sanoo.

Rauman kesäteekkarikampanja on saanut tunnustusta myös opiskelijoiden keskuudesta. Kampanjalle myönnettiin muun muassa vuoden 2021 Helsingin yliopiston Satakuntalaisen Osakunnan paluumuuttopalkinto.