Ajankohtaista

Rauman kolmas strategiavideo kertoo, miten Raumasta tulee pitovoimaisempi

Rauman kaupunki julkaisi keskiviikkona 9.11. kolmannen strategiavideonsa. Siinä toimialajohtaja Sari Salo ja kaupunginjohtaja Esko Poikela kertovat yhdessä, miten Raumasta tulee entistä pitovoimaisempi kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Strategiavideoilla tehdään uutta kaupunkistrategiaa ja sen tavoitteita tunnetuksi raumalaisille.

Kotipesä kuntoon yhdessä muiden toimijoiden kanssa

Rauma lähtee lisäämään pitovoimaansa kolmella tavoitteella, joiden toteutuessa asukkaat ja yritykset kiinnittyvät entistä paremmin kotikaupunkiinsa. Vuoteen 2030 mennessä Rauma haluaa olla kutsuva paluumuutto- ja etätyökaupunki, viihtyisä merikaupunki sekä aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki.

– Toivottavasti onnistuimme tiivistämään oleellisimmat asiat kolmen minuutin videolle. Vaikka toimenpiteitä onkin paljon toteutettavana, oleellisin viesti on kuitenkin se, että teemme yhdessä Raumasta kaupungin, jossa on hyvä asua, elää, opiskella, harrastaa ja harjoittaa yritystoimintaa, Sari Salo kertoo.

Kutsuva paluumuutto- ja etätyökaupunki

Yksi tavoite pitovoiman lisäämisessä on luoda Raumasta kutsuva paluumuutto- ja etätyökaupunki. Ruuhkaisista kasvukeskuksista houkuttelee lähtemään sujuva arki ja helposti tavoitettavat palvelut. Myös monimuotoinen asuminen on Rauman vahvuus. Asua voi maaseudun rauhassa kaukana naapureista tai keskellä kaupunkia, meren rannalla tai Vanhassa Raumassa. Täällä asumista voidaan helpottaa toimivilla tietoverkko- ja liikenneyhteyksillä.

─ Rauman kokoisessa kaupungissa kaikki palvelut ovat lähellä, eikä aikaa kulu paikasta toiseen siirtymiseen. Kun matka työpaikalle, päiväkotiin tai harrastuksiin kestää vain muutamia minuutteja, jää enemmän laatuaikaa elämälle. Lyhyet välimatkat ovat vahvuus, jota Raumalla asuva ei aina osaa arvostaa, Sari Salo pohtii.

Rauma haluaa tarjota houkuttimia etenkin nuorille muuttaa opintojen jälkeen takaisin kotikaupunkiinsa töihin tai asumaan. Alueen yritykset tarvitsevat lisää osaavaa työvoimaa ja kotimaan tarjonnan lisäksi tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa.

Raumasta entistä viihtyisämpi merikaupunki

Toinen tavoite pitovoiman lisäämiseksi on tehdä Raumasta entistä viihtyisämpi merikaupunki.

─ Ei riitä, että merelle on lyhyt matka vaan merikaupungin titteli täytyy lunastaa. Rauman luontokohteita pitää kehittää yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa. Saaristoon pitää päästä ja ranta-alueille tarvitaan elämyksellisyyttä ja palveluita, Esko Poikela visioi.

Meri ja saaristo ovat myös lisävahvuus, kun monipuolistetaan lasten, nuorten ja perheiden harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia.

Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki

Kolmas strateginen tavoite pitovoiman vahvistamiseksi on rakentaa Raumasta aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki. Sen keskeisiä elementtejä ovat yhteisöllisyys ja me-henki. Niiden avulla lisätään myös turvallisuuden tunnetta. Erityistä huomiota pitää kiinnittää lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin yhdessä perheiden ja muiden toimijoiden kanssa.

─ Hyvinvointi ei lisäänny kaatamalla sitä kaupungin tai hyvinvointialueen palvelutuuteista, vaan sen lisääminen alkaa ihmisistä itsestään. Aktivoimme raumalaisia pitämään huolta itsestään ja toisistaan ja tarjoamme tilaisuuksia ja luontevia paikkoja toistemme kohtaamiselle. Tässä yhteistyö paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa on avainasemassa, Esko Poikela muistuttaa.

Ohjelmatyö tukee strategian toteutumista

Pitovoimaisen Rauman strategiset tavoitteet puetaan konkretiaksi kolmen ohjelman avulla. Kevään korvalla on määrä saada valmiiksi hyvinvointiohjelma, kestävän kehityksen ohjelma ja asumisen ohjelma. Ohjelmia tehdään sidosryhmiä ja kuntalaisia osallistaen. Ohjelmatyö on jo alkanut ja niille on valittu vastuulliset vetäjät sekä perustettu poikkihallinnolliset työryhmät.