Rauman kaupungin liikuntapalvelut etsii liikkumisen edistämisestä kiinnostuneita raumalaisia mukaan työstämään uutta liikuntasuunnitelmaa. Suunnitelman laatimisen seuraava vaihe toteutetaan ryhmähaastatteluina.

Haastatteluiden kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita liikkumisen edistämisestä ja ovat asiantuntijoita tai avainhenkilöitä liikkumista tarjoavien palveluiden ja olosuhteiden kehittämisessä Rauman seudulla.

Osallistumalla tutkimukseen on mahdollista päästä vaikuttamaan liikkumissuunnitelman painopistevalintoihin. Haastatteluihin osallistumalla voi tuoda uusia näkemyksiä esille sekä saada uusia työkaluja toiminnan kehittämiseen. Ryhmätapaamisten tavoitteena on myös vahvistaa moniammatillista liikkumisen edistämistä Raumalla.

– Haluamme osallistaa kaupungin eri toimialat, seurat, yhdistykset ja yritykset mukaan suunnitteluun. Osana liikkumissuunnitelman työstöä teen Pro gradu tutkimusta. Ryhmähaastattelut ovat osa tutkimuksen aineistokeruuta, korkeakouluharjoittelija Juulia Tommila kertoo.

Haastatteluihin tulee ilmoittautua sähköpostitse 17.8. mennessä osoitteeseen juulia.tommila@rauma.fi. Sähköpostiviestin lisäksi ajan voi varata valmiiksi Doodle-kalenterista. Jos haastateltava on valinnut useamman kuin yhden ajan, hänelle ilmoitetaan viikon 33 loppuun mennessä valittu haastatteluaika.

– Liikkumismahdollisuuksien saavutettavuuden parantaminen edellyttää eri sidosryhmien osallistumista suunnittelu- ja päätöksentekoprosessiin. Tämän vuoksi moniammatillinen liikkumisen edistäminen on lähtökohtana myös liikkumissuunnitelman työstämiselle, Tommila sanoo.

Liikkumissuunnitelma painottuu lähiliikuntaolosuhteiden, matalan kynnyksen harrastetoiminnan ja luontoliikunnan edistämiseen.

– Tavoitteenamme on koota liikkumissuunnitelmaan katsaus nykytilanteesta sekä luoda linjaukset ja tavoitteet tulevaisuuden liikkumisen edistämistyölle. Liikkumissuunnitelmalla pyritään vastaamaan yhteiskunnallisesti merkittävään haasteeseen, väestön passivoitumiseen, Tommila kertoo.

Vasemmistoliiton Rauman valtuustoryhmä on esittänyt syksyllä 2021 aloitteen liikkumisstrategian laatimisesta. Liikkumissuunnitelman tavoitteena on vahvistaa liikkumisen asemaa osana päätöksentekoprosesseja. Suunnitelman linjaukset antavat perusteet tulevien vuosien hankkeiden, toimenpiteiden ja resurssien kohdentamisille. Liikkumissuunnitelma on osa uuden hyvinvointiohjelman toteuttamista

Rauman kaupungin liikuntapalvelut on aloittanut kesällä 2022 työstämään uutta liikkumissuunnitelmaa. Tähän mennessä liikuntapalvelut on tehnyt taustaselvityksiä ja toteuttanut liikuntakyselyt kuntalaisille ja seuroille.