Ajankohtaista

Rauman neljäs strategiavideo on täynnä valovoimaa

Kaupunki julkaisi keskiviikkona 23.11. neljännen strategiavideonsa. Rauman valovoiman lisäämisestä kertovalla videolla ovat äänessä toimialajohtaja Soile Strander ja kaupunginjohtaja Esko Poikela.  Kaupunki tekee syksyn kuluessa julkaisemillaan neljällä videolla uutta kaupunkistrategiaa ja sen tavoitteita tunnetuksi raumalaisille.

Kaupungin ulkoinen olemus ja wau-kokemukset luovat valovoimaa

Rauma lähtee lisäämään valovoimaansa ehostamalla entisestään kaupunkikuvaansa ja luomalla houkuttelevia wau-kokemuksia, joissa huomioidaan ajan ilmiöt ja muutokset. Rauma on jo nyt kaunis, idyllinen ja ainutlaatuinen kaupunki ja keskustan viihtyisyyttä on lisätty pikkuhiljaa vuosien kuluessa.

– Jatkossa on tarkoitus nostaa panoksia ja lisätä Rauman charmia erityisesti perheitä kiinnostavilla matkailukohteilla. Ne antavat elämyksiä myös raumalaisille lapsiperheille, Soile Strander kertoo.

Strategiaan on kirjattu tavoite kehittää kaupunkikeskustaa toiminnallisena kokonaisuutena siten, että huomioidaan erityisesti Kanalin ja Kauppatorin ympäristö sekä puistot. Kaupunkiympäristön toiminnallisuus ja viihtyisyys luo edellytyksiä kehittyä aktiiviseksi tapahtuma- ja kulttuurikaupungiksi.

– Rauman pitää jäädä täällä kävijän mieleen niin, että tänne tullaan käymään aina uudelleen. Siihen tarvitaan ihastuttavia ja ainutlaatuisia nähtävyyksiä, rohkeita tapahtumia ja kulttuurielämyksiä, Esko Poikela visioi.

Brändistä ja imagosta huolehtiminen

Toinen puoli valovoimaisuuden lisäämisessä on brändityö eli Rauman tulee entistä voimakkaammin kertoa omista vahvuuksistaan.

Rauman imago on jo lähtökohtaisesti positiivinen. Siitä kertovat monet brändi- ja vetovoimatutkimukset, joissa Rauma keikkuu kärkikastissa. Suomen 57 seutukaupungista Rauma on imagoltaan selkeä ykkönen. Rauma saa pisteitä ennen kaikkea viihtyisyydestään, vireydestään, ilmapiiristään ja fiiliksestään.

Yhteistyöllä leveämmät hartiat markkinointiin

Strategian toteuttamiseksi laaditaan kahdeksan ohjelmaa, joista yksi on markkinoinnin kehittämisohjelma. Ohjelma tulee sisältämään suunnitelman markkinoinnin tehostamiseksi ja yhtenäistämiseksi sekä kaupunkiorganisaation sisällä että laajemmin markkinointia tekevien tahojen kanssa. Tavoitteena on Rauma-yhteisön yhteiset kohderyhmäkohtaiset pääviestit ja käytännön brändityö. Ohjelmatyö tehdään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

– Aiomme tehdä jatkossa vaikuttavaa ja rohkeaa brändityötä koko Rauma-yhteisön kanssa ja huomioimme markkinoinnissa erityisesti nuoret aikuiset ja lapsiperheet. Viestinnässä tulemme panostamaan erityisesti sosiaalisen median kanaviin, Soile Strander kertoo.