Ajankohtaista

Rauman osallistava strategiatyö voitti hopeaa kansainvälisessä kilpailussa

Rauman kaupungin strategiatyöryhmä.

Rauman kaupunki palkittiin kaupunkistrategiansa osallistamistyöstä kansainvälisessä Facilitation Impact Awards -kilpailussa. Finaaliin pääsi kaikkiaan 12 työtä, ja niistä kaksi oli Euroopasta. Rauma on nyt ensimmäinen FIA-palkittu kaupunki. Palkinnon myönsi The International Association of Facilitators (IAF). Tunnustus jaettiin sähköisessä palkintogaalassa torstaina 2.11.

Rauma palkittiin vahvasti osallistavalla otteella toteutetusta strategiatyöstä, jossa sidosryhmiin kuuluvia ihmisiä kuunneltiin ja heidät otettiin mukaan vaikuttamaan. Kaupungin yhteistyökumppanina oli kokenut fasilitoija Mirjami Sipponen-Damonte. Hän on kansainvälisesti tunnustettu valmentaja, jolla on osaamista tiimien ja johtoryhmien kehittämisestä ja ryhmien sisäisen dynamiikan luomisesta.

Rauma hyödynsi osallistavaa fasilitointia kaupunkistrategian toimenpiteiden ja ohjelmien suunnitteluun. Yhdessä fasilitaattorin kanssa toteutettiin strategiaseminaari ja työpajoja, joiden tuloksena valmisteltiin kaupunkitason toimenpiteitä muun muassa kuntalaisilta tulleiden ehdotusten toteuttamiseen.

– Laaja osallistaminen ja sidosryhmien näkemysten aito kuunteleminen vaativat resursseja, mutta mielestäni se maksaa itsensä takaisin, sillä Raumaa pitää kehittää koko Rauma-yhteisön voimin. Olen iloinen siitä, että Rauman vahvasti osallistava ote on noteerattu nyt myös kansainvälisesti, kaupunginjohtaja Esko Poikela sanoo.

Saatujen oppien avulla toteutettiin myös muun muassa läpi organisaation henkilöstö- ja esihenkilöinfotilaisuudet sekä palvelualueiden ja yksiköiden strategiakeskustelut. Lisäksi käynnistettiin kaupungin kaikkien johtoryhmien yhteiset säännölliset tapaamiset, jotta strategian toteuttaminen aktivoituu entistä tiiviimmin jokapäiväiseen toimintaan.

– Yhteinen tahtotila strategian muuttamisesta käytännöiksi toteutui ammattimaisen fasilitoinnin avulla. Syntyi yhteinen ymmärrys siitä, mitä Rauma tavoittelee ja mihin pyritään vuoteen 2030 mennessä. Tärkeää oli myös motivoitua toimimaan yhdessä samansuuntaisesti, sillä erityisesti suurten hankkeiden onnistuminen vaatii toimialojen ja eri asiantuntijoiden saumatonta yhteistyötä, strategiatyöstä vastannut toimialajohtaja Sari Salo sanoo.

Joka toinen vuosi järjestettävässä kansainvälisessä Facilitation Impact Awards -kilpailussa palkittiin tänä vuonna toimijoita, jotka ovat Kanadasta, Yhdysvalloista, Singaporesta, Hong Kongista, Etelä-Koreasta, Kiinasta, Saksasta ja Suomesta. Mukana on seitsemän voittoa tavoittelematonta organisaatiota, kolme julkishallinnon organisaatiota, yksi pk-yritys ja yksi suuryritys. Rauman kaupunki on ainoa kuntaedustaja.

Palkinnot perustuvat IAF:n jäsenten suorittamaan vertaisarviointiin. Kilpailussa jaetaan hopea-, kulta- ja platinapalkinnot, jotka ovat tunnustuksia palkittavien organisaatioiden ja niitä avustaneiden fasilitointiammattilaisten saavutuksille.

Fasilitointi on ryhmän ohjaamista kohti tavoitetta edistämällä samalla jokaisen ryhmän jäsenen aktiivista ja tasa-arvoista osallistumista. Tämä tapahtuu huolellisella prosessin suunnittelulla, erilaisten ryhmätyömenetelmien avulla sekä vaikuttamalla turvallisen ja osallistavan ilmapiirin luomiseen ja ylläpitämiseen.

iaf-world.org/site/facilitation-impact-awards

Kuvassa fasilitaattori Mirjami Sipponen-Damonte ja kaupunginjohtaja Esko Poikela.

 

 

 

 

 


Ryhmäkuvassa Rauman kaupungin strategiatyöryhmä.