Ajankohtaista

Rauman peruskoulujen syyslukukausi alkaa 10.8.

Lapsia menossa kouluun polkupyörillä reput selässä.

Rauman peruskoulujen syyslukukausi alkaa torstaina 10.8. Rauman kaupungin peruskoulujen perusopetuksen oppilasmäärä on tänä syksynä noin 3100.

Ensimmäisellä luokalla aloittaa toista vuotta peräkkäin aiempaa selkeästi pienempi ikäluokka. Kouluun on ilmoittautunut alle 330 uutta ekaluokkalaista. Aiempina vuosina uusia oppilaita on ollut noin 400.

– Kesällä on ollut jonkin verran muuttoliikettä, lopullinen oppilasmäärä varmistuu koulujen alkamisen jälkeen, opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto sanoo.

Maahanmuuttajataustaisia oppilaita on tullut lisää

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä on Raumalla kasvussa. Oppilastietojärjestelmän mukaan oppilaita, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, on lähes 250, mikä tarkoittaa koko perusopetuksen oppilasmäärästä lähes 8 prosenttia.

– Suurimmat kieliryhmät ovat ukraina, venäjä ja puola. Kesän aikana on tullut uusia oppilaita eri maista. Ukrainalaisten määrä Raumalla ei ole juurikaan kasvanut viime vuodesta. Tällä hetkellä saapuvien oppilaiden vanhemmat tulevat Raumalle pääsääntöisesti joko töihin tai opiskelemaan, Viljanen-Lehto kertoo.

Perusopetuksen valmistavan opetuksen ryhmiä aloittaa viisi. Viime vuodesta väheni yksi ryhmä.

– Tilanne saattaa kuitenkin syksyn aikana muuttua. Yläkoululaisten ryhmä on tällä hetkellä lähes täynnä, Viljanen-Lehto sanoo.

Jokainen koulupäivä on tärkeä

Koko perusopetuksessa otetaan käyttöön läsnäolovahvistamisen malli, jossa oppilaiden poissaoloja seurataan suunnitelmallisesti riippumatta poissaolojen syistä. Henkilökuntaa ohjataan puuttumaan poissaoloihin jo varhaisessa vaiheessa.

– Läsnäolovahvistamisen malliin on kirjattu ennakoivia toimenpiteitä, joita ovat muun muassa positiivisen ilmapiirin, yhteisöllisyyden sekä oppilaiden ja huoltajien osallisuuden lisääminen yhteisöllisen opiskeluhuollon keinoin, Viljanen-Lehto kertoo.

1.8. astuivat voimaan opetushallituksen valmistelemat kuudennen vuosiluokan arviointikriteerit arvosanoille 5, 7 ja 9. Kriteereissä kuvataan, mitä oppilaan tulee osata saadakseen oppiaineista kyseisen arvosanan.