Luontomatkailua ja Rauman alueen ulkoilu- ja retkeilyreittien digitaalista löydettävyyttä on helpotettu ja selkeytetty maailmanlaajuisen Outdooractive-reittisovelluksen käyttöönotolla. Palvelun hankinta ja käyttöönotto tehdään kaupungin matkailu- ja liikuntapalveluiden yhteistyönä.

Outdooractiven sähköisiltä karttapohjilta käyttäjä saa tietoa reitistä ja alueen kohteista valokuvien, yksityiskohtaisten reittikuvausten ja muun keskeisen informaation avulla. Rauman kaupunki ylläpitää sovelluksessa kaupungin kunnossapidon piirissä olevia reittejä ja kohteita.

Rauman reiteistä tuotettua tietoa ja sisältöjä voi tarkastella niin selaimella kuin älylaitteisiin ladattavan ilmaisen sovelluksen kautta. Reittien kuvaukset sisältävät tietoja muun muassa reittien pituudesta, vaativuudesta sekä reitillä olevista korkeuseroista. Lisäksi reittitiedoista löytyy vinkkejä ja ohjeita reittien varrelta löytyvistä palveluista, taukopaikoista ja reittirakenteista erityisesti Rauman matkailusaarille sijoittuvilta retkeilyreiteiltä.

Reitit löytyvät suomeksi ja englanniksi sivuilta rauma.fi/ulkoilureitit ja visitrauma.fi/retkeilyreitit.

Outdooractive korvaa jatkossa reittien tietoja sisältäneet paperikartat ja nettisivuilta löytyneet liitteet.

– Rauman alueen reittien löydettävyys ja digitaalinen opastaminen ottavat nyt ison harppauksen eteenpäin, liikuntasihteeri Auli Kouru iloitsee.

Helppokäyttöinen sovellus antaa retkeilijän tarvitsemat reittitiedot myös maastossa. Saariston retkeilyreiteillä on pääsääntöisesti vahva GPS-signaali, joten sovellukseen tuotettua reittijälkeä on mahdollista seurata hyvinkin tarkkaan.

– Rauman saariston monien retkeilyreittien käyttö tulee helpommaksi, koska sovelluksen antamat tiedot reitistä ovat retkeilijän tiedossa aina retken suunnitteluvaiheesta maastossa kulkemiseen asti, projektikoordinaattori Leila Stenfors kertoo.

Outdooractive on kansainvälisesti tunnettu reittisovellus, joka on suunnattu kaikille luonnossa liikkuville ja jolla on laaja käyttäjäkunta.

Vuosien 2023–2024 aikana tehtävät retkeilyreitistön kunnostus- ja perusparannustyöt sekä opastuksen uusiminen tehdään vuonna 2022 valmistuneen saariston retkeilyreittien kehittämissuunnitelman pohjalta osana Rauman saariston kehittämistyötä ja Master Plan -suunnitelman toteuttamista.